Varstvo okolja

Arhiv: IPCC poziva države k višjim ciljem, celostnim politikam ter hitrejšem in okrepljenem izvajanju ukrepov zniževanja emisij toplogrednih plinov

Delovna skupina 3. Medvladnega foruma za podnebne spremembe (IPCC) je včeraj popoldne objavila Poročilo o blaženju podnebnih spremembe (to je zniževanju emisij toplogrednih plinov). Pri pripravi poročila je sodelovalo več kot 250 znanstvenikov.

Arhiv: Vprašanja in odgovori o strategiji EU za trajnostne in krožne tekstilne izdelke

Zakaj moramo ukrepati v zvezi s tekstilnimi izdelki?

Arhiv: Vprašanja in odgovori: pobuda za trajnostne izdelke

Zakaj Komisija predlaga uredbo o okoljsko primerni zasnovi za trajnostne izdelke?

Arhiv: Zakonodajni predlog o pravici do popravila je ključna pobuda EU v letošnjem letu

Evropski poslanci želijo vzpostaviti novo “pravico do popravila”, ki mora zajemati zasnovo dolgotrajnih izdelkov, ki jih je mogoče popraviti, kot tudi označevanje za boljše obveščanje potrošnikov in razširitev pravic jamstva.

Arhiv: Nove pravice potrošnikov in prepoved zelenega zavajanja

Arhiv: Nove pravice potrošnikov in prepoved zelenega zavajanja

Posodobljena pravila bodo potrošnikom omogočila ozaveščeno in okolju prijazno izbiro pri nakupovanju izdelkov. Potrošniki bodo imeli pravico vedeti, za kako dolgo je izdelek zasnovan in če, ter kako, ga je mogoče popraviti. Poleg tega bodo pravila okrepila varstvo potrošnikov pred nezanesljivimi ali lažnimi okoljskimi trditvami, saj bodo prepovedala zeleno zavajanje in prakse, ki potrošnike zavajajo glede trajnosti izdelka.

Arhiv: Revizija več EU okoljskih zakonodajnih dokumentov

Med drugim je Evropska komisija v javno obravnavo predložila posodobljena pravila vezana na industrijsko onesnaževanje in glede strožjega nadzora nad ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini.

Arhiv: Svet EU sprejel dogovor o stališču glede evropskih zelenih obveznic

EU sprejema nove ukrepe za izvajanje strategije za financiranje trajnostne rasti in prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo, gospodarno z viri. Okoljskotrajnostne obveznice so eden glavnih instrumentov za financiranje naložb, povezanih z zelenimi tehnologijami, energijsko učinkovitostjo in učinkovito rabo virov ter trajnostno prometno in raziskovalno infrastrukturo. Svet se lahko zdaj, ko je sprejel dogovor o stališču glede predloga, začne pogajati z Evropskim parlamentom o končni različici besedila.

Arhiv: Trajnostno financiranje - javno posvetovanje EK o okoljskih in bonitetnih ocenah

Arhiv: Trajnostno financiranje - javno posvetovanje EK o okoljskih in bonitetnih ocenah

Evropska komisija (EK) želi pridobiti mnenja deležnikov o uporabi ocen ESG s strani udeležencev na trgu ter o dinamiki trga, njegovem delovanju in morebitnih težavah, pa tudi informacije o morebitnih stroških posredovanja na ravni EU. Namen te pobude je okrepiti zanesljivost in primerljivost ESG ocen ter tudi zagotoviti, da bodo bonitetne agencije v bonitetnih ocenah, v katerih se ocenjuje kreditna sposobnost podjetja ali finančnega instrumenta, upoštevale ustrezne ESG ocene. Rok za posredovanje mnenja se izteče 6. junija 2022. Pomembno tudi za člane SRIP-a MATPRO.

Arhiv: 3.6.: Okoljski dan gospodarstva 2022

Arhiv: 3.6.: Okoljski dan gospodarstva 2022

Rezervirajte si termin. Vljudno vabljeni!

Arhiv: 24. in 25. 5.: Posvet svetovalcev za kemikalije 2022

Urad RS za kemikalije vas vljudno vabi na »7. STROKOVNO SREČANJE SVETOVALCEV ZA KEMIKALIJE« kjer se boste seznanili z aktualnimi zadevami na področju kemijske zakonodaje.