Združenje lesne in pohištvene industrije

 

                                                 
                   
           

                                                                                                                               

  • zagotavljamo vam informacije, pravno in drugo poslovno pomoč, da boste pri svojem poslu uspešni

  • možnost sodelovanja pri pobudah za spremembo zakonodaje, predpisov in ekonomske politike

  • sodelovanje v organih ZLPI

  • pomagamo pri dvigu konkurenčnosti in povečanju poslovanja na tujih trgih

  • posredujemo poslovne priložnosti

  • postanite član poslovne delegacije

  • brezplačno prejemanje letne analize poslovanja panoge

  • brezplačna strokovna svetovanja in izobraževanja (webinarji…)

  • podpora pri reševanju problemov skupin podjetij in oblikovanju razvojnih projektov