Združenje lesne in pohištvene industrije

 Igor Milavec, univ. dipl. inž. les.
direktor
igor.milavec@gzs.si
tel. 01 58 98 285
 Bernard Likar, dipl. inž. les.
svetovalec
grozd@sloles.com
tel. 01 58 98 284 
 Erika Valentinčič, mag. inž. les.
asistentka
erika@sloles.com
tel. 01 58 98 284 

ZLPI je skupaj z zavodom Lesarski grozd povezovalni člen med gospodarstvom, raziskovalnimi organizacijami in politiko. Je sodoben podporni model, ki omogoča uspešno izvajanje projektov in drugih podpornih dejavnosti za člane ZLPI.

ZLPI skrbi predvsem za organiziranje članov in za lobiranje za uresničitev njihovih skupnih interesov. V ta namen organizira sestanke in prenaša panožna stališča do državnih organov in javnosti. S tem dosega boljšo zakonodajo in naklonjenost javnosti za večjo rabo lesa in za  čim večjo predelavo slovenskega lesa v Sloveniji.

Osrednja dejavnost Lesarskega grozda pa je razumevanje razvojnih potreb članov ZLPI in Lesarskega grozda ter oblikovanje projektov za njihovo uresničitev. S tem namenom podjetja povezuje z raziskovalnimi ustanovami, poišče ustrezne javne razpise in organizira pripravo in izvedbo projektnih dejavnosti.

Zavod Lesarski grozd je delo začel leta 2000 kot zavod Razvojni center za lesarstvo s sedežem v podjetju Javor Pivka. Leta 2003  se je preimenoval v Lesarski grozd. V povezavi z ZLPI pa od leta 2007 dalje, ko je bil preseljen iz Pivke v prostore GZS v Ljubljano.Dosežki


Doslej je Lesarski grozd izvedel že več kot 50 nacionalnih in več kot 25 mednarodnih projektov.

Več o projektih si lahko preberete na povezavi: http://www.lesarski-grozd.si/projekti/