Združenje lesne in pohištvene industrije

 

Delovna skupina državnih sekretarjev za izvajanje Slovenske strategije pametne specializacije (DSDS S4) je 7. julija 2017 potrdila Akcijski načrt Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva, Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL). Potrjeni akcijski načrt in prioritete S4 predstavljajo podlago, na osnovi katere bo v prihodnje prišlo do nadaljnjega osredotočanja partnerjev SRIP PSiDL in tudi podpornih ukrepov države za dvig konkurenčnosti Slovenije na konkretnem področju.

 

Več informacij o Strategiji pametne specializacije Slovenije TUKAJ, drugih SRIP-ih ter njihovih akcijskih načrtih lahko najdete na spletnih straneh SVRK - TUKAJ .

Matična spletna stran SRIP PSiDL.

 


GZS - Združenje lesne in pohištvene industrije, je eden izmed treh upravičencev v SRIP PSiDL. Fokusno področje, ki ga pokriva v okviru SRIPa je Les in lesna veriga ali krajše Steber les.

 

Članstvo SRIP PSiDL sestavljajo 67 članov od tega preko 80% podjetja ter 20% raziskovalne in podporne organizacije iz sektorjev gradbeništva, predelave lesa in pohištva ter elektro industrije. Steber les pa povezuje približno 35% članov SRIP PSiDL.

 

SRIP PSiDL je odprt za sprejem novih članov, zato vljudno vabljeni, da svoj interes javite na lesarstvo@gzs.si

 

V drugi fazi projekta SRIP PSiDL, ki bo trajala do konca leta 2019, smo začeli zapisane cilje v akcijskem načrtu SRIP PSiDL uresničevati.   Na podlagi akcijskega načrta so aktivnosti partnerstva SRIP PSiDL usmerjene v razvoj novih tehnologij, produktov in rešitev na fokusnih področjih:

 

Les in lesna veriga

Pametne naprave in sistemi

Aktivno upravljanje stavb

Napredni nebiogeni gradbeni proizvodi

 

Poleg zgoraj navedenih fokusnih področij za krepitev povezav partnerjev v okviru skupnega razvoja izdelkov in storitev, so aktivnosti partnerstva usmerjene na tudi področja; internacionalizacije, razvoja človeških virov (kadrov), spodbujanja podjetništva ter podpore podjetjem.

 


Steber les ima glavni fokus razvoja na energijsko učinkoviti in pametni večnadstropni leseni stavbi s pametnim pohištvom. Pri tem člani stebra les sledijo ključnim ciljem:

Ključni cilj 1: Razvoj in vzpostavitev demonstracijsko-testirnega centra, ki bo osrednje gonilo razvoja izdelkov in storitev v smeri pametnih večnadstropnih lesenih stavb kot integriranega izdelka SRIP PSiDL.

Ključni cilj 2: Razvoj novih izdelkov in storitev na področju materialov na osnovi lesa, hibridov in kompozitov lesa, lesenih konstrukcij, modularnih sistemov in stavbnega pohištva za (večnadstropni) lesene konstrukcije

Ključni cilj 3: Razvoj novih izdelkov in storitev na področju pametnega in fleksibilnega pohištva in opreme

Ključni cilj 4: Oblikovanje medsektorskega poslovnega modela za izgradnjo energetsko učinkovitih in pametnih lesenih stavb na ključ.

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.