Združenje lesne in pohištvene industrije

 

Delovna skupina državnih sekretarjev za izvajanje Slovenske strategije pametne specializacije (DSS4) je sprejela Akcijski načrt Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva, Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL) za tretjo fazo izvajanja 2020-2021. Potrjeni akcijski načrt in prioritete S4 predstavljajo podlago, na osnovi katere bo v prihodnje prišlo do nadaljnjega osredotočanja partnerjev SRIP PSiDL in tudi podpornih ukrepov države za dvig konkurenčnosti Slovenije na konkretnem področju.

 

Več informacij o Strategiji pametne specializacije Slovenije TUKAJ, drugih SRIP-ih ter njihovih akcijskih načrtih lahko najdete na spletnih straneh SVRK - TUKAJ .

Matična spletna stran SRIP PSiDL.

 

GZS - Združenje lesne in pohištvene industrije, je eden izmed treh upravičencev v SRIP PSiDL.

ZLPI izvaja aktivnosti iz Akcijskega načrta na primarnih fokusih stebra LES (v nadaljevanju steber LES), k uresničevanju akcijskega načrta pa s svojimi kompetencami, znanji in izkušnjami prispevajo tudi produktne skupine (PS).

Tretja faza projekta SRIP PSiDL, bo trajala do konca leta 2022, aktivnosti partnerstva SRIP PSiDL so usmerjene tudi v razvoj in trženje novih tehnologij, produktov in rešitev po produktnih skupinah.

 


 


 

Aktivnosti partnerstva SRIP PSiDL so prav tako usmerjene tudi na področja internacionalizacije, razvoja človeških virov (kadrov), spodbujanja podjetništva ter podpore podjetjem.


Partnerstvo SRIP PSiDL sestavlja 23 članov, od tega je preko 70% razvojno naravnanih podjetji, ter 30% raziskovalnih in podpornih organizacij iz sektorjev gradbeništva, predelave lesa in pohištva ter elektro industrije. Steber les pa povezuje približno 30% članov SRIP PSiDL.

 

SRIP PSiDL je odprt za sprejem novih članov, zato vljudno vabljeni, da svoj interes javite na lesarstvo@gzs.si

 


 

Steber les ima glavni fokus razvoja na energijsko učinkoviti in pametni večnadstropni leseni stavbi s pametnim pohištvom. Pri tem člani stebra les sledijo ključnim ciljem:

Ključni cilj 1: Razvoj in vzpostavitev demonstracijsko-testirnega centra, ki bo osrednje gonilo razvoja izdelkov in storitev v smeri pametnih večnadstropnih lesenih stavb kot integriranega izdelka SRIP PSiDL.

Ključni cilj 2: Razvoj novih izdelkov in storitev na področju materialov na osnovi lesa, hibridov in kompozitov lesa, lesenih konstrukcij, modularnih sistemov in stavbnega pohištva za (večnadstropni) lesene konstrukcije

Ključni cilj 3: Razvoj novih izdelkov in storitev na področju pametnega in fleksibilnega pohištva in opreme

Ključni cilj 4: Oblikovanje medsektorskega poslovnega modela za izgradnjo energetsko učinkovitih in pametnih lesenih stavb na ključ.

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.