Združenje lesne in pohištvene industrije

Glavni kazalci poslovanja panoge v letu 2017

Po podatkih AJPES-a je leta 2017 v lesnopredelovalni panogi (C16 + C31) delovalo 2.495 pravnih in fizičnih oseb, v katerih je bilo zaposlenih 12.395 oseb.

Prihodki v lesnopredelovalni panogi so znašali 1.438 mio €, odhodki pa 1.371 mio €. Panoga je zaključila poslovno leto 2017 z 60,19 mio € neto čistega dobička.

V lesnopredelovalni panogi kot celoti pa je dodana vrednost na zaposlenega v letu 2017 znašala 33.651 € kar je nekoliko več kot leta 2016, ko je bila 33.324 €.

Delež prihodkov od izvoza v čistih prihodkih od prodaje je znašal 55,7 % (C16+C31). Destinacije najbolj intenzivnega izvoza in uvoza obeh lesarskih področij v letu 2017 so bile Nemčija, Italija, Avstrija in Hrvaška. Presežek izvoza nad uvozom, gledano po glavni po dejavnosti izvoznika oz. uvoznika, je leta 2016 znašal 313 mio €.

Vir: INFORMACIJA O POSLOVANJU LESNE IN POHIŠTVENE INDUSTRIJE V LETU 2017

 

 

Predgovor direktorja združenja k informaciji o poslovanju panoge v letu 2017

Poslovanje lesnopredelovalne panoge v letu 2017 je bilo še vedno razmeroma dobro, le konstanten trend rasti zadnjih let se je pri nekaterih kazalcih nekoliko zmanjšal. To opažamo še posebej pri dodani vrednosti na zaposlenega in pri dobičku. Nadaljeval pa se je pozitiven trend pri rasti števila zaposlenih, prihodkih iz prodaje ter deležu izvoza. Opazna je bila tudi izrazita rast investicij in obsežno usposabljanje kadrov preko projekta KOCles 2.0. Prav tako je bilo okrepljeno medsektorsko razvojno delovanje preko SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo, kar vse obeta nadaljnje izboljšanje poslovanja panoge tudi v prihodnjih letih.
Z dvigom nad 33.000 EUR dodane vrednosti na zaposlenega se je lesnopredelovalna panoga sicer dvignila iz najbolj nevarnih voda, a za izplačilo stimulativnih plač za vedno bolj iskane kadre tudi to kmalu ne bo zadoščalo. Zato nimamo druge izbire kot smelo nadaljevati zastavljene razvojne, izobraževalne in tržne dejavnosti. Možnosti, ki jih prinašajo digitalizacija in robotizacija proizvodnje so namreč izjemne, vedno pogosteje pa se že omenja tudi vključevanje umetne inteligence v vse mogoče poslovne in prostočasne aktivnosti.
Seveda pa vse to prinaša predvsem vodilnim kadrom tudi številne izzive in tveganja. Zato bomo skušali v Združenju lesne in pohištvene industrije narediti čim več za ugodne razvojne pogoje za lesnopredelovalna podjetja, ki so praviloma registrirana v SKD 16 in 31. V ospredju bodo prizadevanja za ohranitev dosedanje sektorske politike in s tem povezano sodelovanje z Direktoratom za lesarstvo in priprava gozdno lesarske strategije, ki je bila delno zajeta v akcijskem načrtu Les je lep v letu 2012. Dobra razvojna strategija bo v pomoč tako panožnim podjetjem in organizacijam pri sprejemanju razvojnih odločitev, kot tudi Direktoratu za lesarstvo pri oblikovanju čim boljših javnih razpisov. Skupaj pa bomo morali združiti moči tudi pri prizadevanjih za izboljšanje zakonodaje, še posebno za gradnjo z lesom in s tem povezano Uredbo o zelenem javnem naročanju.
Kot rečeno bo potrebno v celoti pospeševati razvojne dejavnosti, pri čemer nam bo zelo prav prišel SRIP Pametne stavbe z lesno verigo, ki s 70 partnerji iz različnih sektorjev prinaša povsem nove možnosti in dobro podpro z javnimi razpisi. V okviru te evropske in državne Strategije pametne specializacije bomo namreč skušali dokazati, da je Slovenija globalno konkurenčna na področju gradnje pametnih, višjih, pretežno lesenih stavb na ključ.  V nadaljevanju pa je predvidena za te stavbe tudi izgradnja oskrbnih verig z lesenimi polizdelki.
Pred nami so torej izzivov polni časi in glede na to, da nam uspešno poslovanje slovenske industrije v zadnjih letih dokazuje, da imamo sposobne inženirje in direktorje, smo lahko prepričani, da bomo uspešno osvojili tudi industrijo 4.0. Lesarji se tudi na tem nivoju vedno bolje držimo in zato lahko verjamemo vase, da bomo sposobni razvijati tudi najsodobnejše poslovne modele, izdelke in storitve.

Kdor želi prejeti celotno Informacijo o poslovanju lesne in pohištvene industrije v letu 2017, naj to sporoči na  lesarstvo@gzs.si.