Združenje lesne in pohištvene industrije

 

    
                                                                         
  • podpiramo lesnopredelovalna podjetja pri prizadevanjih za dvig konkurenčnosti in uspešno poslovanje doma in v tujini;

  • ustvarjamo poslovne priložnosti (sejmi, poslovne delegacije, promocijski katalog, posredovanje ponudb in povpraševanja, komunikacije preko internetnih omrežij…)

  • spodbujamo razvojne dejavnosti in usposabljanja za podjetja (vključevanje podjetij v mednarodne projekte, kompetenčne centre, SRIPe,…)

  • omogočamo sodelovanje z mednarodnimi organizacija-mi (v krovni gozdno lesarski organizaciji CEI Bois, vključeni smo v številne mednarodne mreže, ….)

  • člane informiramo o aktualnih zadevah in javnih razpisih

  • ….