Združenje lesne in pohištvene industrije

Kdo smo in kaj počnemo?

                                                                                                                                                                                                                                               

GZS je prostovoljna članska organizacija slovenskega gospodarstva. Združenje lesne in pohištvene industrije (ZLPI) v njej skrbi za lesno in pohištveno industrijo.


ZLPI je vodeno s strani Upravnega odbora, katerega sestavljajo izvoljeni direktorji podjetij. ZLPI v sodelovanju z državo ustvarja poslovno okolje za lesnopredelovalno panogo in poslovne priložnosti za člane združenja. V okviru ZLPI članom omogočamo povezovanje v sekcije in sodelovanje z mednarodnimi organizacijami.

ZLPI ima dve prioritetni nalogi:

• povezujemo podjetja v panogi za uresničevanje skupnih interesov

• vplivamo na uresničevanje skupnih interesov pri odločevalcih

 

Tesno sodelujemo z Zavodom Lesarski grozd, kateri ustvarja okolje za delo na projektih, kakor tudi s številnimi drugimi RR ustanovami, s katerimi organiziramo usposabljanja, omogočamo vključevanje v mednarodne mreže, podpiramo člane na tujih trgih, ...