Združenje lesne in pohištvene industrije

Sekcija slovenskih žagarjev, primarnih predelovalcev lesa in trgovcev z žaganim lesom


 

 

 

Namen Sekcije je;

 • skrbeti za urejen trg z gozdno lesnimi sortimentiv Sloveniji
 • iskati nova tržišča za prodajo žaganega lesa in drugih izdelkov primarne predelave lesa
 • vzpostavljanje gozdno lesnih verigzaradi maksimiranja predelave lesa v Sloveniji
 • oblikovati stališča in pobude o zadevah, ki so povezane s področjem žagarstva, primarne predelave lesa in trgovinez žaganim lesom;
 •  omogočiti pretok strokovnih in poslovnih informacij med člani skladno z njihovimi skupnimi interesi;omogočiti članom vključevanje v razvojne projekte;
 • omogočiti povezovanje in vključevanje v mednarodne organizacije s področja žagarstva, primarne predelave lesa in trgovine z žaganim lesom.

Za realizacijo načrtovanih ciljev in interesov bo Sekcija:

 • zastopala interese članov;
 • soustvarjala okolje v katerem bo zagotovljena kvalitetna oskrba članov z gozdno lesnimi sortimenti
 • zbirala, obdelovala in posredovala informacije pomembne za člane Sekcije;
 • informirala javnost, urade, vladne organe in parlamentarna telesa ter druga združenja o problemih, mnenjih in stališčih članov Sekcije;
 • sodelovala pri aktivnostih za osvajanje novih trgov za žagarske proizvode in za ostale proizvode primarne predelave lesa;
 • navezovala stike z domačimi in mednarodnimi strokovnimi združenji s področja žagarstva, primarne predelave lesa in trgovine z žaganim lesom.

Sekcija ima:

 • člane Sekcije
 • podporne člane Sekcije
 • člane Odbora
 • predsednika/co
 • sekretarja /ko

Člani Odbora sekcije - mandat 2014-2018;

 1. Edo Oblak, BREZA COMMERCE d.o.o.
 2. Ivan Deu, DEU d.o.o.
 3. Janez Mazej, MALES-PEL d.o.o.
 4. Janez Marinčič, MARINČIČ d.o.o.
 5. Danilo Knap, REGAL d.o.o.
 6. Bruno Bizjak, SMART INDUSTRIES d.o.o.
 7. Jože Zoran, SOLIS STRAŽA d.o.o.
 8. Tone Razdevšek, TIMBERIA d.o.o.

Predsednik: Janez Marinčič, MARINČIČ d.o.o.

Sekretar: Edo Oblak, BREZA COMMERCE d.o.o.

Odbor je najvišji organ Sekcije. Mandat odbora je štiri leta.

 

Za sprejem v članstvo mora kandidat vložiti pisno vlogo za sprejem. Vlogo posreduje na GZS-Združenje lesne in pohištvene industrije, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana (irena.gregoric@gzs.si ali fax: 01 5898 100).

Dodatne informacije glede članstva v sekciji dobite pri predsedniku (Janez Marinčič, marincicdoo@siol.net, 041 615 490), in sekretarju Odbora sekcije (Edo Oblak, info@breza-commerce.si, 041 634 599) ali na tel: 01 5898 273 (ga. Irena Gregorič).