Združenje lesne in pohištvene industrije

 

                                                                                      
  • zagotavljanje čim bolj celovite podpore našim članom za dvig konkurenčnosti in uspešnega poslovanja na domačem in tujih trgih

  • nadaljevali bomo s prizadevanji, da se čim več lesa iz slovenskih gozdov predela do čim višje stopnje v Sloveniji

  • prizadevali si zagotoviti gozdno – lesnemu sektorju prednostni status pri prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo

  • okrepili bomo gradnjo z lesom, tudi v smeri večnadstropnih pametnih stavb z zagotavljanjem celovitih rešitev

  • okrepili bomo izobraževalne, razvojne in tržne dejavnosti, ki so potrebne za prehod lesnopredelovalne panoge v ˝industrijo 4.0