Novice


Arhiv: Praktična delavnica o JN: 2. 4. 2013: Kako prilagoditi zahteve za javno naročanje aktualnim potrebam in izzivom dejavnosti gradbeništva v Republiki Sloveniji?

Ali bomo dejavnost gradbeništva opustili? Se bomo odrekli enemu izmed ključnih motivatorjev gospodarske rasti, rasti zaposlovanja...? Kateri so današnji konkretni izzivi in rešitve ter alternativne možnosti za potrebe javnega naročanja s področja gradenj? Pridružite se nam na praktični delavnici z uveljavljenimi strokovnjaki in sodelujte skozi diskusijo pri kreiranju predlogov oziroma možnih rešitev za gradbeno panogo na področju javnih naročil.

DELOVNI PROGRAM:

9.00-9.15 Pozdrav udeležencem in pregled aktivnosti GZS ZGIGM

Predlogi sprememb in zahtev za JN gradenj, ki jih želi uresničiti GZS ZGIGM

Predavatelj: mag. Jože Renar, direktor GZS ZGIGM

9.15-10.00

Pregled posameznih  pogojev in meril  ter tehničnih zahtev pri izvedbi JN gradenj, s posebnim poudarkom na kakovostni razpisni dokumentaciji (popisi del s predizmerami, reference ...). Izkušnje z navodilom MF o finančnih zavarovanjih za JN gradenj? Možnosti za izboljšanje slabe prakse javnih naročnikov.
Predavatelj: Aleš Avbreht, odvetnik in partner v Odvetniški pisarni Avbreht, Zajc & Partnerji
Diskusija: 10 min

10.00-10.45

Izpolnjevanje pogojev javnega naročila za GOI dela s partnerji v ponudbi in podizvajalci - ali mora biti partner oz. podizvajalec dejansko v ponudbi vključen v dela, za katera je dal referenco? Prenos gradbene pogodbe, sklenjene za javno naročilo, na drug subjekt med izvajanjem pogodbe, vpliv prisilne poravnave in stečaja na izvedbo pogodbe za GOI dela.

Predavatelj: Marjeta Erjavec Avbreht, odvetnica v Odvetniški pisarni Avbreht, Zajc & Partnerji

Diskusija: 10 min

10.45-11.00 – odmor

11.00-11.45

Praktični pregled revizijskih odločb na temo izpolnjevanja pogojev in meril javnega naročila za GOI dela preko konzorcija ali podizvajalcev, uporabe referenc

Predavateljica: Miriam Ravnikar Šurk, nekdanja predsednica Državne revizijske komisije
Diskusija: 10 min

11.45-12.30

Priporočila in izkušnje iz postopkov javnega naročnika iz JN storitev gradenj ponudnikom ter možnosti za izboljšanje

Predavateljica: Lucija Remec, vodja sektorja, sekretarka Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
Diskusija: 10 min


Mnenja in predloge udeležencev na delavnici bo GZS ZGIGM upoštevala pri oblikovanju strokovnih predlogov sprememb novele Zakona o javnih naročilih.

Kotizacija:

Člani GZS ZGIGM: brezplačno!

Člani GZS: 40 EUR + DDV

Podjetja, ki niso člani: 80 EUR + DDV

Prijave in odjave:
Okvirne prijave sprejemamo (50 mest) do zapolnitve mest: valentina.smrkolj@gzs.si.
Cena zajema udeležbo na delavnici, postrežbo z napitki med odmorom in potrdilo o udeležbi. 
Kotizacijo plačajte pred dogodkom na TRR GZS 02924-001 784 1495; obvezno navedite sklic 2140  s pripisom DELAVNICA JN. Potrdilo o plačilu kotizacije prinesite s seboj! Račun vam bomo izstavili pod dogodku. Članstvo v GZS preverite v Registru članov GZS (https://www.gzs.si/register/) .

Informacije in dodatna pojasnila:
Vse dodatne informacije in pojasnila dobite pri Valentini Smrkolj, GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, telefon: 01 5898 246, e-naslov: valentina.smrkolj@gzs.si

Dostop do dogodka ter parkiranje:
-LPP prevoz: št. 6, 8, 20
-Osebni prevoz: parkiranje za udeležence je brezplačno zagotovljeno v 1. kleti GZS oziroma na zunanjem parkirišču GZS.

Vabljeni:
Vabljeni člani GZS ZGIGM, predstavniki podjetij iz panoge gradbeništvo, predstavniki javnega sektorja, javni naročniki storitev gradenj ter ostali zainteresirani.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.