Novice


Arhiv: Natura 2000 ovira ali priložnost za razvoj

Direktiva o habitatih nalaga državam članicam določitev potencialnih posebnih ohranitvenih območij (pPOO), Direktiva o pticah pa posebnih območij varstva (POV). Predloge držav članic (pPOO) Evropska komisija potrdi, države članice pa morajo nato status teh območij spremeniti v posebna ohranitvena območja (POO). Omrežje Natura 2000 tvorijo POO in POV.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.