Novice


Arhiv: Strokovni posvet na temo Komunalnih čistilnih naprav (KČN) do 2.000 PE - DOGODEK JE PRESTAVLJEN

Pri izdelavi okoljevarstvenih dovoljenj za komunalne čistilne naprave se ARSO pri komunikaciji s projektanti, ki za ta dovoljenja zaprosijo, sooča z raznimi izzivi, kot so nedorečeno izrazoslovje, izbira ustreznih tehnologij čiščenja glede na lokacijo naprav, urejanje ponikovalnih objektov kadar gre za posredno odvajanje odpadnih vod in splošnim razumevanjem tematike vseh v proces udeleženih deležnikov.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.