Novice


Arhiv: Seminar FIDIC - Uporaba standardnih pogodb FIDIC, vlaganje zahtevkov in praktični primeri reševanja sporov

FIDIC standardne pogodbe se v svetu veliko uporabljajo, v zadnjih leti vedno več tudi pri nas, posebej za pogodbe, ki se financirajo iz EU skladov. Na seminarju bomo predstavili FIDIC, njegovo vlogo v svetovalnem inženiringu in štiri standardne FIDIC pogodbe (Rdeča, Rumena, Srebrna in Zelena knjiga). Seminar bo podrobneje predstavil uporabo Rdeče in Rumene knjige, ki se največ uporabljata. Udeleženci se bodo seznanili z vsebino posameznih knjig in specifiko posamezne knjige oziroma standardnih pogodb. Predstavili bomo tudi uporabo FIDIC pogodbe v povezavi z veljavno zakonodajo in tehnično regulativo. Posebej bomo obravnavali vlaganje zahtevkov in na praktičnih primerih predstavili postopke reševanja sporov. Po izvedenem seminarju bo v obliki testa opravljena preveritev znanja. Ambicija ZSI je, da uspešno opravljen test pridobi ustrezno veljavo v našem prostoru.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.