Novice


Arhiv: SMERNICA ZA NAROČILA JAVNIH GRADENJ

Smernica v pdf obliki je objavljena na spletnih straneh IZS

 PRILOGE SMERNICE

1.  Enotno referenčno potrdilo (IZS) (78 KB)

2.  Metoda izbora najugodnejšega ponudnika za svetovalne storitve (GZS) (100 KB)

3.  Vzorčna pogodbe za storitve (GZS) (81 KB)

4.  Vidiki trajnostne gradnje (ZAG) (26 KB)

5.  Organigram vodenja investicije (IZS) (49 KB)

6.  Kriteriji za trajnostno gradnjo in zeleno javno naročanje (GI ZRMK) (615 KB)

7.  Pasivni ukrepi za trajnostno poletno ugodje namesto hlajenja stavbe (GI ZRMK) (750 KB)

8.  Vodnik za javno naročanje – Izbira svetovalnih storitev in projektantov s sposobnostmi obvladovanja trajnostnega toplotnega ugodja skozi »postopek integriranega energijskega načrtovanja« (GI ZRMK) (381 KB)

9.  Opomnik za izdelavo projektne naloge za stavbe (IZS) (151 KB)

10.  Idealna časovnica za vodenje projekta do pravnomočnega gradbenega dovoljenja (IZS) (53 KB)

11. Poenostavljena indikativna merila za vrednotenje projektantskih storitev pri stavbah -  1. del (327 KB) in  2. del (1.6 MB) (ZAPS in IZS)

12.  Navodila za pripravo natečajnih gradiv (ZAPS) (339 KB)

13.  Vzorčna pogodba o izdelavi projektne dokumentacije pri natečajih (ZAPS) (781 KB)

14.  Vzorčna pogodba o gradbenem nadzoru (IZS) (86 KB)

15.  Vzorčna pogodba za revidiranje (IZS) (74 KB)

16.  Splošni pogoji za arhitekturne storitve (ZAPS) (2.6 MB)

17.  Vzorčna pogodba o izdelavi projektne dokumentacije (ZAPS) (91 KB)

18.  Priporočena bruto plača pooblaščenega inženirja (ZAPS in IZS) in Priporočena cena ure inženirske storitve (ZAPS in IZS) (76 KB)

19. Navodila o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije -  uvodni del (393 KB) in  posebni del - stavbe  (405 KB)(IZS in ZAPS)

20.  Vsebina tehnološkega načrta za kemijsko – tehnološke in druge stroke za fazo PZI (IZS (71 KB))

21.  Podrobno poročilo o reviziji PGD načrta arhitekture (ZAPS) (334 KB)

22.  Priporočena okvirna vsebina tehničnega dela dokumentacije za razpis za stavbe (ZAPS) (49 KB)

23.  Kontrola kakovosti (ZAG) (42 KB)

24.  Zakaj bi bilo postopek »usposobitve stavbe« potrebno vpeljati tudi pri nas (70 KB)

25.  Ali je postopek »usposobitev« potrebno voditi za sistem vodovodne napeljave? (67 KB)

26.  Problematika zamenjave pooblaščenih inženirjev in udeležencev pri graditvi objektov (IZS) (59 KB)

27.  Tehnična podpora in pristop pri investicijah v obstoječe objekte (ZAG) (31 KB)

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.