Novice


Arhiv: 35 let družbe Savaprojekt d.d. Krško

 

Krško, junij 2010 – Družba Savaprojekt d.d. Krško je ustvarjalni krog v procesu gradnje in načrtovanja prostora začrtala pred 35 leti in v tem času iz majhne projektantske hiše prerasla v družbo, ki z znanjem in izkušnjami strokovnjakov ponuja celovito svetovanje in zastopanje pri gradnji objektov – storitev inženirja. Projektiranje, urbanizem in svetovalni inženiring so trije osnovni stebri storitev inženirja, na katerih temelji 70 storitev. Proces gradnje in načrtovanja prostora družba obvladuje od opredelitve investicijske namere pa vse do pridobitve uporabnega dovoljenja in predaje zgrajenega objekta naročniku v uporabo, kar je njena prednost na trgu.

Začetki družbe segajo v leto 1947 v okvirOkrajnega gradbenega podjetja »OGRAD« Krško,ki je bilo registrirano za izvrševanje del gradbene stroke. V 50. in 60. letih prejšnjega stoletja se je to isto podjetje preimenovalo v IGM »Sava« Krško in dejavnost razširilo na projektiranje in urbanizem.

Uradni začetek družbe v letu 1975 sovpada z ustanovitvijo posebne delovne enote „Projektivni biro“ znotraj podjetja IGM »Sava« Krško.

Danes družba s poslovnima enotama v Ljubljani in Kopru zaposluje več kot 50 visoko izobraženih strokovnjakov s področij gradbeništva, strojništva, arhitekture, elektrotehnike, ekologije, ekonomije in geografije. Interdisciplinarnost pa je temelj, s katerim investitorjem na področju celotne Slovenije in tudi izven meja omogočajo celovitost pri gradnji objektov. Investicije jim zaupajo tako država, občine kot zasebni investitorji, na različnih področjih, od energetike, športa in rekreacije, šolstva in sociale, turizma, industrije, stanovanjsko-poslovnem področju, …

Sistem kakovosti vzdržujejo na ravni zahtev mednarodnega standarda za vodenje in zagotavljanje kakovosti ISO 9001:2008.

Več na www.savaprojekt.si

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.