Novice


Arhiv: Strokovni posvet na temo Komunalnih čistilnih naprav (KČN) do 2.000 PE - DOGODEK JE PRESTAVLJEN

DOGODEK JE PRESTAVLJEN

Zaradi upoštevanja nedavne odredbe Sveta za nacionalno varnost o prepovedi zbiranja v zaprtih prostorih za več kot sto ljudi vas obveščamo, da konferenco, načrtovano za 27. marec, prestavljamo na 8. maj 2020.

Hvala za razumevanje

Pri izdelavi okoljevarstvenih dovoljenj za komunalne čistilne naprave se ARSO pri komunikaciji s projektanti, ki za ta dovoljenja zaprosijo, sooča z raznimi izzivi, kot so nedorečeno izrazoslovje, izbira ustreznih tehnologij čiščenja glede na lokacijo naprav, urejanje ponikovalnih objektov kadar gre za posredno odvajanje odpadnih vod in splošnim razumevanjem tematike vseh v proces udeleženih deležnikov.

V letu 2019 je bila sprejeta novela Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki prinaša pomembe spremembe aglomeracij, daje pravno podlago, da lahko občine na svojem območju zagotavljajo učinkovito načrtovanje, gradnjo in upravljanje lokalne javne infrastrukture, prinaša pa tudi nekatere druge novosti.

Predstavljene bodo različne tehnologije čiščenja v komunalnih čistilnih napravah, praktični vidik izvedbe malih komunalnih čistilnih naprav in ker je za načrtovanje komunalne čistilne naprave pomembna tudi celovita presoja stroškov v celotni življenjski dobi komunalne čistilne naprave, bomo govorili tudi o tem.

Z opisano problematiko se srečujejo investitorji (predvsem občine in lokalne skupnosti), projektanti in upravljavci (izvajalci javne službe) ter sami izvajalci del, zato vsem povabilo na posvet.

PROGRAM POSVETA:

9.00 – 9.15 Uvodni nagovori:

Slovenko Henigman, direktor ZSI pri GZS

Nataša Žitko Štemberger, vodja sektorja za kakovost voda pri ARSO

Janez Dodič, vodja Sektorja za upravljanje voda, MOP

 

SKLOP 1

Zakonodaja in strokovni poudarki pri načrtovanju KČN

Moderator:

Iztok Rozman, GZS

9.30 – 9.50 Novosti na področju odvajanja in čiščenja komunalnih

odpadnih voda

Janez Dodič, Sektor za upravljanje voda, MOP

Blaž Pokeršnik, Sektor za upravljanje voda, MOP

9.50 – 10.10 Izzivi pri izdaji Okoljevarstvenih dovoljenj

Marjan Zajc, ARSO

10.10 – 10.30 Tehnologije čiščenja in izhodišča za projektiranje KČN

dr. Nataša Atanasova, UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

10.30 – 11.00 odmor

 

SKLOP 2

Projektiranje, gradnja in upravljanje KČN

Moderatorka:

dr. Nataša Atanasova, UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

11.00 – 11.20 Izhodišča za projektiranje KČN do 2.000 PE

Branko Skutnik, direktor HIDROSVET, d.o.o.

11.20 – 11.40 Rastlinske KČN do 2.000 PE

LIMNOS, d.o.o.

11.40 – 12.00 Predizdelane KČN do 2.000 PE

Alfred Levstek, direktor, F3m Levstek d.o.o.

12.00 – 12.30 Izvedba KČN do 2.000 PE

Tadej Kokalj, Zagožen d.o.o.

Thomas Gester, ATB Water GmbH (predstavitev bo v angl. jeziku)

12.30 – 12.50 Upravljanje in vzdrževanje KČN do 2.000 PE

Gregor Ficko, JKP Radlje ob Dravi d.o.o.

12.50 – 13.30 Razprava

od 13.30 Kosilo in druženje

 

Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.