Zapri

Livarne železnih litin

Cast iron foundries


Kovis Livarna d.o.o.

Železarska cesta 3, 3220 ŠTORE

 Proizvodnja ulitkov iz sive in nodularne litine so naše kompetence, ki jih združujemo s tradicijo in nenehnim razvojem. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami, znanji, prilagodljivostjo, tehnološko sodobno opremljeno proizvodnjo in jedrarno ter lastno modelno delavnico zagotavljamo in dvigujemo fukcionalno vrednost ulitkov za naše partnerje.

 The production of castings from grey and ductile cast iron is our core business and competences, which is combined with the tradition and continual development. Our experience, knowledge, flexibility, well equipped production and core shop and our own modern pattern shop allow us to ensure functional value of the castings for our partners.

 03 7805 600
 03 7805 640


 info@kl.kovis-group.com
  www.kl.kovis-group.com

 Jerica Vranc
 
  Livar d.d.

  Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica

   Livar je tehnološko sodobno in celovito opremljena livarna sive in nodularne litine. Ima talilnico, oblikovalnico, finalizacijo ulitkov, modelno orodjarno, jedrarno in mehansko obdelavo. Taka sestava proizvodnje omogoča obvladovanje celotnega tehnološkega procesa povezanega z izdelavo ulitkov in obdelovancev, kar se odlikuje v celovitosti procesa, prilagodljivosti naročnikom in kratkih rokih izdelave. Poleg polproizvodov za kmetijsko mehanizacijo, strojegradnjo, avtomobilsko industrijo, belo tehniko in druge, ima Livar tudi lasten komunalni program pokrovov in rešetk.

   Livar is a technologically modernized and comprehensively equipped foundry of grey and ductile cast iron. It has a melting plant, shaping plant, casting finalization, model toolmaking shop, core production plant, and mechanical processing. Such organization of production allows us to manage the entire technological process in the production of castings and workpieces. Our production is thus distinguished by an integral process, adaptability to customers, and short production periods. Besides raw and machined parts for agriculture, automotive, household, machine building and other industries, Livar produces also well-established Ducting Range program of covers and gratings.

   01/786 99 00
   01/787 73 81


   info@livar.si
    www.livar.si

   Rok Rozman
   
   Livarna TITAN, d.o.o.

   Kovinarska cesta 28, SI-1241 Kamnik

    Osnovna dejavnost družbe je ulivanje in obdelava ulitkov. Družba je specializirana za proizvodnjo ulitkov iz bele temper litine, to je termično obdelana jeklena litina. Sam proizvodni proces se deli na dve zaključeni celoti in sicer na livarno in na obdelavo. Livarski del zajema proizvodnjo taline, pripravo peska za kalupe in jedra, izdelavo jeder, ulivanje, čiščenje, ločevanje in prebiranje, tempranje in brušenje. Obdelava zajema cinkanje ulitkov in strojno obdelavo črnih in cinkanih ulitkov.

    Primary activities of foundry Livarna TITAN, d.o.o. are metal casting and machining of castings. The company is specialized for whiteheart malleable iron products. Whiteheart malleable iron is heat treated (annealed) white iron. The production process is composed out of two independent units, the foundry and the machining workshop. The foundry unit comprises melting, core making, molding (Disamatic vertical line), cleaning, annealing and grinding operations. In the machining workshop galvanizing and machining of castings take place. All aforementioned production phases are monitored by strict quality assurance standards.

    00386 1 83 09 218


    info@livarna-titan.eu
     www.livarna-titan.eu

    Drago Brence
    
    Litostroj Jeklo d.o.o.

    Litostrojska cesta 44, SI-1000 Ljubljana,

     Litostroj Jeklo d.o.o. je vodilni svetovni proizvajalec specializiran za proizvodnjo kompleksno oblikovanih individualnih ulitkov do teže 60000 kg/kos, in serijskih ulitkov od teže 5 do 300 kg/kos, izdelanih iz jekla, sive nodularne ter bele litine. Na globalnem trgu dobavljamo komponente za vodne, plinske in parne turbine, črpalke, ventile ter ulitke za ladijske dele ter cementno industrijo.

     Litostroj Steel Ltd. is one of the world’s leading manufacturers specialized for producing of complex shaped individual castings in weights up to 60000 kg/pc and low-series castings in weights from 5 up to 300 kg/pc made of steel, grey, nodular and white cast iron, focused in supplies of components for hydro, gas and steam turbines, pumps, valves and shipbuilding to the global market.

     01/ 51 31 200
     01/ 50 56 696  

     foundry@litostroj.com
      www.litostrojgroup.com

     
     
     OMCO Feniks Slovenija d.o.o.

     Cesta žalskega tabora 10, 3310 Žalec

      OMCO Feniks d.o.o. je tržno usmerjena livarna srednje velikosti. Ponujamo storitve modelarstva, livarstva, strojne obdelave in trgovine.

     Z lastnim razvojem in skozi čas se je livarska dejavnost razvejila v dve smeri. Prva je usmeritev v izdelavo ulitkov za potrebe steklarske industrije. Druga usmeritev pa je potekla v litje ulitkov za mehansko obdelavo iz različnih tipov sivih in legiranih litin. Posebnost in dolgoletna tradicija livarne je litje zvonov za verske namene. Zvonove, ki so pojem kvalitete doma in v tujini, izdelujemo že od leta 1965.

      OMCO Feniks Slovenija d.o.o. is a market-oriented medium size foundry. We offer pattern production, casting and machining services.

     With our own development and through time our foundry has split into two branches; the first being the production of castings for the needs of the glass industry and the other directed into mechanical castings made from different types of gray iron and alloyed materials. Our foundries specialty and long-lasting tradition is casting bells for religious purposes. The bells, known at home and abroad, are being produced since 1965.


      +386 3 713 13 00
      +386 3 571 72 92      feniks@feniks-omco.si
       www.feniks-omco.si