Združenje kovinskih materialov in nekovin

Sekcije in sektorske skupine

Zaradi uresničevanja posebnih interesov se lahko člani v skladu s pravili združenj in zbornic v njihovem okviru dodatno povezujejo v sekcije ali sektorske skupine podjetij.
Statut  GZS
- 17. člen.

Sektorske skupine  v združenjih
Združenje na predlog Upravnega odbora združenja ali skupine članov združenja  lahko ustanovi sektorsko skupino podjetij  združenja znotraj združenja. Sektorska skupina je sestavni del združenja v katerem je ustanovljena. Sektorsko skupino ustanovijo člani združenja,  če obstaja interes po takem povezovanju za skupine podjetij v združenju , ki spadajo v določeno ožje področje  dejavnosti  in se povezujejo v sektorske skupine zaradi uveljavljanja specifičnega programa dela. Pogoji in postopek ustanavljanja, financiranja in upravljanja sektorskih skupin  se določijo s pravili združenja.

Članstvo v Sekciji zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkov:

 
Člani sekcije so lahko vsi, ki imajo veljavno okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov oziroma so vpisani v evidenco zbiralcev odpadkov
Prošnjo za članstvo sprejme Upravni odbor, ki izvrši potrditev ali zavrnitev prošnje.

Pravice in dolžnosti člana sekcije:
  • se vključuje v vse dejavnosti sekcije;
  • uživa vse ugodnosti, ki mu jih zagotavlja sekcija;
  • s svojim ravnanjem skrbi za ugled sekcije;
  • voli in je voljen v organe sekcije;
  • glasuje na Skupščini sekcije;
  • daje predloge in mnenja organom sekcije o njihovem delu in izpolnjevanju nalog; 
  • redno plačuje članarino.

Pristopni obrazec sekcije

 
>>> Člani sekcije

Avtor: Združenje kovinskih materialov in nekovin


Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.