Združenje kovinskih materialov in nekovin

Katalog članov / Members' catalog

 

Proizvodnja jekla in jeklenih izdelkov

The production of steel and steel products

Livarne železnih litin

Cast iron foundries

Livarne neželeznih litin

Foundries of non-ferrous alloys


 

 

 

Proizvodnja pomožnih materialov za metalurgijo in livarstvo

Production of auxiliary materials for metallurgy and foundries

Člani združenja nekovinske industrije

Members of the association of the non-metals industry

Sekcija zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih materialov

Section of collectors and processors of metal and non-metallic materials