Združenje kovinskih materialov in nekovin

Delovanje in naloge 


Sekcija je ustanovljena z namenom, da bodo člani sekcije skupno iskali rešitve in podajali skupne predloge za zagotovitev okolja, v katerem bo mogoče na tržnih principih razvijati dejavnost zbiranja in predelave vseh vrst odpadkov.


Naloge:

  • pripravlja stališča in predloge za spremembo zakonodaje;
  • komunicira z javnostjo;
  • sodeluje z državnimi organi (ministrstva, inšpekcije...);
  • pripravlja strokovna srečanja in simpozije;
  • seznanja člane z novostmi;
  • druge aktivnosti za dosego skupnih ciljev.

Cilji:
  • Cilja sekcije je izboljšati poslovno okolje za delovanje članov sekcije na področju zbiranja in predelave odpadkov.
  • Skupen cilj vseh članov Sekcije je razvijati dejavnost na način, da bo zagotovljena rast dejavnosti in varovanje okolja s povečano stopnjo predelave odpadkov v surovine.
Organi sekcije:
  • Skupščina
  • Upravni odbor sestavljajo trije člani

Volitve Upravnega odbora se opravijo na seji Skupščine Sekcije.
Mandatna doba Upravnega odbora je 4 leta, z možnostjo ponovne izvolitve za eno mandatno obdobje.

 >>> Članstvo v sekciji

 

 

Avtor: Združenje kovinskih materialov in nekovin

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.