Energetska zbornica Slovenije

Organiziranost EURELECTRIC

Znotraj Eurelectric deluje približno 30 delovnih skupin in več sto strokovnjakov, ki se ukvarjajo z aktualnimi energetskimi tematikami na različnih področjih. Te delovne skupine nadzoruje pet komitejev:

-       energetska politika in proizvodnja,

-       okolje in trajnostni razvoj,

-       trg z električno energijo,

-       distribucijska omrežja in

-       končni odjemalci.

Upravni odbor EURELECTRIC definira generalni delovni načrt, glavne politike in strategije dela EURELECRTIC. Vsak redni član EURELECTRIC ima enega člana in enega namestnika upravnega odbora EURELECTRIC.

Člani upravnega odbora EURELECTRIC: http://www.eurelectric.org/about-us/board-of-directors/

Za organizacijo in koordinacijo dela EURELECTRIC je pristojen sekretariat EURELECTRIC s sedežem v Bruslju, ki ima okrog 30 zaposlenih.