Energetska zbornica Slovenije

Slovenska sekcija EURELECTRIC

Slovenska sekcija je bila ustanovljena 24. marca 2004 pri Združenju za energetiko znotraj Gospodarske zbornice Slovenije. Leta 2015 je bila oblikovana nova pogodba o oblikovanju sekcije Eurelectric v kateri so bile na novo urejene:

-       statusne spremembe delovanja EZS (samostojna pravna oseba),
-       vstop novih članov, volitve vodstva, energetske dejavnosti po SKD in
-       neplačevanje stroškov članarine.

Slovenska sekcija ima 16 članic, v delovnih skupinah EURELECTRIC pa deluje preko 30 slovenskih strokovnjakov. Člani sekcije se sestajajo praviloma tri krat letno in sicer pred skici upravnega odbora Eurelectric z namenom izmenjave informacij in uskladitve slovenskih stališč. Člani slovenske sekcije Eurelectric se sicer redno medsebojno obveščajo in usklajujejo stališča tudi glede dela posamezne delovne skupine Eurelectric.

Preko sodelovanja slovenskih strokovnjakov v delovnih skupinah Eurelectric

Predsednik slovenske sekcije Eurelectric in član upravnega odbora Eurelectric je od novembra 2017 za dobo dveh let mag. Djordje Žebeljan (djordje.zebeljan@hse.si, njegov namestnik pa dr. Ivan Šmon, MBA (ivan.smon@elektro-gorenska.si).

Glavna prioriteta dela slovenske sekcije EURELECTRIC v letu 2017 je poleg aktivnega delovanja članov v delovnih skupinah Eurelectric doseči čim boljšo medsebojno obveščanje med člani slovenske sekcija EURELECTRIC. Leta 2017 bo glavni poudarek dela tudi na pripravah na gostovanje generalne letne konference EURELECTRIC, ki bo leta 2018 potekala v Ljubljani.