Energetska zbornica Slovenije

Energetska zbornica Slovenije


Energetska zbornica Slovenije je začela z aktivnim delovanjem s 1. januarjem 2008, ustanovljena  je bila dne 15. junija 2007 in v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani vpisana dne 29. oktobra istega leta.

Energetska zbornica Slovenije je od 1. januarja 2008 naprej prevzela vlogo povezovanja in zastopanja panožnih interesov članov GZS, ki so bili prej povezani v okviru GZS Energetske zbornice kot enote GZS. Energetska zbornica Slovenije samostojno sprejema in uveljavlja stališča svojih članov v razmerjih do zunanjih dejavnikov v R Sloveniji in na ravni Evropske Skupnosti, vključno s sodelovanjem z uradnimi organi in zastopstvom R Slovenije v institucijah ES in s posameznimi ministrstvi ter na sejah odborov Državnega zbora in Državnega sveta, ko se sprejemajo predpisi, ki še posebej zadevajo interese njenih članov. EZ izraža in zastopa tudi druge posebne interese energetskih dejavnosti. 

Delo Energetske zbornice Slovenije je javno za vse člane, ob njihovem soglasju pa tudi za širšo javnost.


Avtor: Energetska zbornica Slovenije

KONTAKT:
T: 01 5898 269
E: ezs@ezs.si