Iniciativa za zdrava delovna mesta

Smernice za promotorje - vodstvene in vodilne delavce

Smernice so namenjene promociji dobrih praks podjetij pri izboljšavah na področju promocije zdravja na delovnem mestu, s fokusom na organizacijski kulturi in vlogi vodstva.

Učinkovito upravljanje z varnostjo in zdravjem pri delu je eden izmed pomembnejših dejavnikov uspešnega podjetja ali organizacije (delodajalca). Pomembno je, da si vodstvene strukture podjetij in organizacij prizadevajo za pridobitev vrlin vodenja varnosti in zdravja v podjetju skupaj z drugimi vodstvenimi sposobnostmi in odgovornostmi.

Komu so namenjene?

Zaposlenim, članom uprave, predsednikom upravnih odborov, vodstvu na splošno, kadrovskim delavcem in vsem, ki se ukvarjajo z zdravjem na delovnem mestu, zaposlenim, samozaposlenim in drugim zainteresiranim osebam.

 Kliknite na sliko
 
Projekt »Promocija zdravja – Zdravi od glave do pet« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.