Novice


Arhiv: Seminar: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2018 - Postojna, 23.01.2019

       

Vabimo vas na aktualni seminar:

DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2018, 
v sredo, 23.01.2019 od 9h do 12:30h,
v sejni dvorani GZS RZ Postojna, Cankarjeva 6 , Postojna.

Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki pripravljajo letna poročila in davčne obračune za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Na seminarju bomo osvežili izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, osrednji del seminarja pa namenjen podrobnejšemu pregledu pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb.

Izpostavili bomo tudi najpomembnejše razlike med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.
Udeleženci seminarja bodo lahko aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na mnenja FURS oziroma najnovejšo sodno prakso. amseminarja

Program seminarja:

 

1. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2018

 • Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS 2016,  sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1 in javna objava
 • Opozorilo na novosti/spremembe SRS, ki veljajo od 1.1.2019

 

2. Davčni obračun DDPO za leto 2018 – pravne osebe:

 • Davčni zavezanci, oproščeni zavezanci 
 • Davčna osnova, kaj jo opredeljuje, vsebina obrazca, splošna pravila
 • Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene, obresti)
 • Obdavčeni prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve
 • Nepriznani odhodki, delno priznani odhodki
 • Obresti od presežka posojil (tanka kapitalizacija)
 • Davčne olajšave za leto 2018
 • Davčna izguba in uporaba davčne izgube za znižanje davčne osnove
 • Odbitek tujega davka, kdaj je možen in kdaj ne
 • Pregled obrazca za obračun DDPO po posameznih postavkah

   

  3. Osnovne značilnosti davčnega obračuna fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost in primerjava z davčnim obračunom za pravne osebe

      
  Predavateljica:

  Maja Bohorič Rade, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe Svilar-Bohorič & partnerji d.o.o. in soustanoviteljica Inštituta za javne finance, ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.

  Kotizacija: 
  • člani GZS: 95,00 € + DDV na udeleženca (zgodnja prijava do 15.01.2019 76,00 € + DDV) 
  • nečlani:  150,00 € + DDV na udeleženca  (zgodnja prijava do 15.01.2019 120,00 € + DDV)

  Kotizacija vključuje udeležbo, strokovno gradivo in pogostitev. Plačila sprejemamo pred pričetkom dogodka na poslovni račun pri NLB d.d.: 02924-0017841495 sklic 3100 - vaša matična številka.  

  Prijave sprejemamo do 21.01.2019 oz. do zapolnitve mest. Do vključno 15.01.2019 se prizna 20 % popusta na zgodnje prijave! 
  Plačila sprejemamo pred pričetkom dogodka na poslovni račun pri NLB d.d.: 02924-0017841495 sklic 3100 - vaša matična številka. 

  Rok za odjavo v pisni obliki je do vključno 21.01.2019 na mail: oz.postojna@gzs.si. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku zaračunamo administrativne stroške v višini 25 %. Pri odjavah na dan izobraževanja ali neudeležbi brez predhodnega pisnega obvestila, kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti. 

  Dodatne informacije: 

  GZS Regionalna zbornica Postojna
  Cankarjeva 6
  6230 Postojna 
  T.: +386 (0)5 72 00 110
  F:  +386 (0)5 726 53 44
  E: 
  oz.postojna@gzs.si

  Fotogalerija

  Obrazec za prijavo

   

  Prijava na E-novice

  Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.