Pravno varstvo v postopkih dodeljevanja EU sredstev Na seminarju vam bomo predstavili postopke nadzora s strani Urada za nadzor proračuna v razmerju do prejemnikov sredstev, podlage za nadzor in način izvajanja nadzora s slabimi in dobrimi praksami iz pretekle finančne perspektive, pravno varstvo v postopkih dodeljevanja evropskih sredstev (javni razpisi) ter pravno varstvo v primeru odmerjanja finančnih popravkov.
*
*
*


*Varnostna koda: