E-šola

  • E-šola v obliki webinarja (delavnica): Corona naša nova realnost – Miha Bavec, 12.5.2020
  • E-šola v obliki webinarja: Javno nastopanje in vodenje sestankov v času krize – Zdravko Zupančič, 18.5.2020
  • E-šola v obliki webinarja: Pogajalske taktike – Rudi Tavčar, 26.5. 2020
  • E-šola v obliki webinarja: Kako komunikacijo sukati kot učinkovito orodje za razvoj odnosov - Miha Bavec, 8.9.2020
  • E-šola v obliki webinarja: Stres in komunikacija v obdobju Korone – dr. Matej Tušak, 19.4.2021
  • E-šola v obliki webinarja;  E-pogajalska šola prvi del – Rudi Tavčar, 22.4. 2021
  • E-šola v obliki webinarja: E-pogajalska pola drugi del - Rudi Tavčar, 13.5.2021
  • E-šola v obliki webinarja:  Predstavitev delovanja Mediacijske projektne skupine IRSD -Tanja Cmrečnjak Pelicon, 24.5.2021
  • E-šola v obliki webinarja: E-pogajalska šola tretji del - Rudi Tavčar, 6.9.2021
  • E-šola v obliki webinarja: E-pogajalska šola četrti del - Rudi Tavčar, 15.9.2021