Stališča in komentarji

Kadri in trg dela

  •  V zavihku Aktualno so objavljene povezave do zbirov ključnih stališč in komentarjev Gospodarske zbornice Slovenije z vidika industrijske politike o trenutno najbolj aktualnih temah s področja s področja kadrov in trga dela.

Kadrovska problematika je najbolj izpostavljena prečna tema vseh štirih stebrov slovenskega razvoja. Ključni izzivi so: pomanjkanje tehničnega kadra in kompetenc v izobraževalnem procesu, zakonodaja na področju plač (dvig minimalne plače ruši interna plačna razmerja v podjetjih), usposobljenost zaposlenih ter zaposlovanje tujcev. Minimalno plačo je potrebno razbremeniti in ne dvigniti, nujna je uvedba socialne kapice. Za dvig kompetenc je pomembna povezava gospodarstva s šolskim sistemom ter dvig vpisa v izobraževalne ustanove za tehnične poklice.

KLJUČNI CILJI

  • Zapolnjevanje kadrovske vrzeli

 Ključni ukrepi
Celovito urejeno delo na daljavo
Fleksibilno zaposlovanje tujcev
Nabor deficitarnih poklicev
Ustreznejša politika zaposlovanja

  • Usposobljeni zaposleni

Ključni ukrepi:
Razvoj kompetenc za dvojni prehod
Prenova šolskih programov
Prožno prehajanje strokovnja

  • Vzpostavitev ekosistema

Ključni ukrepi:
Regijski centri za razvoj kompetenc
Vzpostavitev karierne platforme

Vir: Horizonti prihodnosti, GZS, 2022


Industrijska politika       Zeleni prehod gospodarstva            

Stran je bila posodobljena 20. junija 2022