Stališča in komentarji

AKTUALNO: kadri in trg dela

 

20. junij 2022

GZS v intenzivni komunikaciji z novo vlado
Gospodarska zbornica Slovenije je v zadnjih štirinajstih dneh na predsednika vlade dr. Roberta Goloba ter ministre za gospodarstvo, infrastrukturo, izobraževanje ter okolje že naslovila pisma z opisom najbolj perečih problemov, s katerimi se podjetja srečujejo na posameznih področjih in jim ponudila tvorno in strokovno sodelovanje GZS.
Iskanje odgovorov na izzive s področja RRI ter kadrov in izobraževanja
GZS je 16. junija na ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorja Papiča naslovila pripravljenost sodelovanja pri iskanju odgovorov na izzive s področja raziskav, razvoja in inovacij ter kadrov in izobraževanja. Na področju kadrov je vodstvo kot ključne izzive m. d. izpostavilo razvoj kompetenc za dvojni prehod, prenovo šolskih programov, prožno prehajanje strokovnjakov, vzpostavitev karierne platforme, zapolnjevanje kadrovske vrzeli ter nabor deficitarnih poklicev. Na področju izobraževanja pa mrežni talent center, karierno orientacijo mladih, prilagajanje potrebam gospodarstva ter razvoj dualnega izobraževanja na celotni vertikali.
Termin za srečanje predstavnikov GZS in ministrstva se še usklajuje.


Industrijska politika       Zeleni prehod gospodarstva            

Stran je bila posodobljena 20. 6. 2022