Stališča in komentarji

AKTUALNO: raziskave, razvoj in inovacije

 

12. julij 2022
Vodstvi GZS in SVRK o priložnostih za sodelovanje v dobrobit razvojnega preboja gospodarstva in družbe
Vodstvi Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in Službe Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) sta na srečanju na sedežu SVRK razpravljali o možnostih sodelovanja in sklenili, da je za razvoj slovenskega gospodarstva in celotne družbe pomembno sodelovanje ključnih deležnikov ter iskanje najboljših rešitev. Dogovorili sta se, da bo SVRK vključevala GZS predvsem pri razvojno naravnanih vsebinah.

 20. junij 2022
GZS v intenzivni komunikaciji z novo vlado
Gospodarska zbornica Slovenije je v zadnjih štirinajstih dneh na predsednika vlade dr. Roberta Goloba ter ministre za gospodarstvo, infrastrukturo, izobraževanje ter okolje že naslovila pisma z opisom najbolj perečih problemov, s katerimi se podjetja srečujejo na posameznih področjih in jim ponudila tvorno in strokovno sodelovanje GZS.
Iskanje odgovorov na izzive s področja RRI ter kadrov in izobraževanja
GZS je 16. junija na ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorja Papiča naslovila pripravljenost sodelovanja pri iskanju odgovorov na izzive s področja raziskav, razvoja in inovacij ter kadrov in izobraževanja. Vodstvo je posebej izpostavilo nujnost zvišanja proračunske postavke za RRI za gospodarstvo ter povečanja deleža sredstev države za raziskave, razvoj in inovacije vsaj na 1,2 % BDP. Predlagalo je tudi sofinanciranje večjih demonstracijskih centrov, s čimer bi vzpostavili nacionalna demonstracijska okolja ter razvojno in testno okolje za visokotehnološke produkte, tehnologije in procese za proizvodna ali zagonska podjetja ter razvojne institucije. Opozorilo je tudi, da že od leta 2018 ni razpisov RRI od TRL 3 do 6. Država mora s prerazporeditvijo in okrepitvijo financiranja temeljnih raziskav močneje podpreti raziskovalno razvojna področja S4/S5 za doseganje prebojnih rezultatov. Potrebna je celovita obravnava raziskav skozi celoten razvojno raziskovalno inovacijski cikel od TRL1 do TRL9, spodbujanje sodelovanja slovenske znanosti in gospodarstva ter debirokratizacija davčnih olajšav za vlaganje v RR.
Termin za srečanje predstavnikov GZS in ministrstva se še usklajuje.


 

Industrijska politika       Zeleni prehod gospodarstva                  

Stran je bila posodobljena 14. 7. 2022