Stališča in komentarji

Visoke cene energentov


 

4. julij 2022
Rzultati ankete GZS o energentih in surovinah kažejo, da je nujno takojšnje ukrepanje vlade

Kot posledica rasti cen energentov, surovin in storitev se podjetja najpogosteje soočajo z dvigom cen lastnih izdelkov, padcem EBITDA, padcem svoje konkurenčnosti ter nižanjem tržnega deleža. Dobra četrtina podjetij ocenjuje situacijo ogrožajočo za obstoj podjetja.
Video
: izjava generalnega direktorja GZS mag. Aleša Cantaruttija


20. junij 2022

GZS v intenzivni komunikaciji z novo vlado
Gospodarska zbornica Slovenije je v zadnjih štirinajstih dneh na predsednika vlade dr. Roberta Goloba ter ministre za gospodarstvo, infrastrukturo, izobraževanje ter okolje že naslovila pisma z opisom najbolj perečih problemov, s katerimi se podjetja srečujejo na posameznih področjih in jim ponudila tvorno in strokovno sodelovanje GZS.
Pomoč gospodarstvu v zvezi z energetsko krizo
GZS je že 7. junija na predsednika vlade dr. Goloba, ministra za infrastrukturo mag. Bojana Kumerja in ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaža Hana naslovila dopis, v katerem je vodstvo GZS konkretno predlagalo shemo pomoči nadpovprečno prizadetim podjetjem zaradi dviga cen električne energije in zemeljskega plina. Predlog je bil pripravljen v skladu z drugim tool-boxom Evropske komisije. S ciljem, da bi bil odziv vlade čim hitrejši in ciljan na gospodarske subjekte, ki so utrpeli največjo škodo, GZS predlaga skupno omejitev pomoči na podjetje v višini 2 mio evrov oz. 30 % upravičenih stroškov, pri čemer pomoč dodeli do konca leta 2022. Upravičeni strošek je zmnožek števila enot zemeljskega plina in električne energije, ki jih je podjetje nabavilo pri zunanjih dobaviteljih kot končni odjemalec od 1. 2. 2022 do 31. 12. 2022 in določenega povečanja cene, ki jo podjetje plača na porabljeno enoto. To povečanje se izračuna kot razlika med ceno na enoto, ki jo je podjetje plačalo v danem mesecu v upravičenem obdobju, in dvakratnikom cene na enoto, ki jo je plačalo v povprečju za referenčno obdobje (1. 1. 2021 do 31. 12. 2021). Predlog ne predvideva sektorske omejitve. GZS je izrazila tudi pripravljenost imenovati člana v delovno skupino za premagovanje draginje energentov in hrane, pa tudi željo po organizaciji srečanja s predstavniki GZS in industrije. 16. junija se je vodstvo GZS že sestalo z gospodarskim ministrom in njegovo ekipo. Več informacij o srečanju>>>

17. maj 2022
Gospodarstvo čaka na shemo pomoči podjetjem zaradi izjemnega dviga cen električne energije in zemeljskega plina
Po besedah predsednika GZS Tiborja Šimonke od nove vladne koalicije GZS pričakuje, da bo prednostno pripravila ustrezno shemo pomoči podjetjem zaradi dviga cen energentov kot posledice ruske invazije. Le tako lahko slovenska podjetja, zlasti energetsko intenzivna proizvodna, ohranijo svoj konkurenčni položaj. Nemčija, Francija, Španija in Portugalska so nas tu že prehitele s podpornimi ukrepi.


11. maj 2022
GZS pozvala k sprejemu sheme pomoči podjetjem zaradi izjemnega dviga cen električne energije in zemeljskega plina
Predsednik GZS Tibor Šimonka je Vlado RS pozval, naj v skladu z dopolnjenim tool boxom Evropske komisije nemudoma pripravi ustrezno shemo pomoči podjetjem zaradi dviga cen energentov kot posledice ruske invazije. Ob tem je še opozoril, da je bila vlada s prvo shemo pomoči, ki jo je GZS predlagala, prepočasna, saj so podjetja na njen sprejem čakala več kot štiri mesece.


PREBERITE ŠE:

Industrijska politika                     

Stran je bila posodobljena 5. 7. 2022.