Stališča in komentarji

Okoljska problematika v gospodarstvu
5. julij 2022
Minister Brežan z ekipo na Gospodarski zbornici Slovenije
Vodstvi GZS in okoljskega ministrstva sta na srečanju, ki je potekalo 5. julija 2022 na GZS, razpravljali o okoljskih izzivih v gospodarstvu in okoljski zakonodaji. Dogovorili sta se za redna srečanja, posebej pa izpostavili pomen konstruktivnega dialoga kot edinega zagotovila za oblikovanje najprimernejših okoljskih rešitev.


20. junij 2022
GZS v intenzivni komunikaciji z novo vlado
Gospodarska zbornica Slovenije je v zadnjih štirinajstih dneh na predsednika vlade dr. Roberta Goloba ter ministre za gospodarstvo, infrastrukturo, izobraževanje ter okolje že naslovila pisma z opisom najbolj perečih problemov, s katerimi se podjetja srečujejo na posameznih področjih in jim ponudila tvorno in strokovno sodelovanje GZS
Okoljska problematika v gospodarstvu
GZS je 14. junija v dopisu ministru za okolje in prostor Uroša Brežana izpostavila zeleni prehod kot eno od prioritet slovenskega razvojnega preboja. Za to pa je pomembna jasna in nedvoumna okoljevarstvena zakonodaja, ki jo je mogoče izvajati v praksi. Vodstvo GZS je opozorilo, da se podjetja na tem področju soočajo z vrsto akutnih težav. Med najbolj kritičnimi področji je izpostavilo zamude pri izdaji okoljevarstvenih dovoljenj, odsotnost podzakonskega akta, ki bi omogočal povračila posrednih stroškov emisije toplogrednih plinov, uskladitve izvajanja obratovalnih monitoringov v skladu z mednarodno prakso, izenačitev postopkov izdaje evidenčnih listov nenevarnih odpadkov s postopki izdaje evidenčnih listov za nevarne odpadke. Še posebej kritična je bila GZS do zadnjih sprememb zakonodaje z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2), uredbo o odpadkih in tudi uredbo vrste dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije. Opozorila je, da so bile sprejete netransparentno, brez ustreznega vključevanja in sodelovanja gospodarstva in soočanja s prakso. Nova zakonodaja ustvarja občuten porast administrativnih postopkov, ki temeljijo na zastarelih pristopih in kažejo nepoznavanje dejanskih razmer v gospodarstvu. Obetajo se dodatni stroški, rušenje obstoječih sistemov, ki delujejo, in porast administrativnih ovir.
Termin za srečanje predstavnikov GZS in ministrstva se še usklajuje.

7. junij 2022
GZS pozdravlja odločitev Ustavnega sodišča glede izvrševanja ZVO-2

Kot je povedala izvršna direktorica GZS za industrijsko politiko Vesna Nahtigal, Gospodarska zbornica Slovenije pozdravljamo odločitev Ustavnega sodišča, da začasno zadrži izvrševanje dela lani sprejetega zakona o varstvu okolja, ki se nanaša na proizvajalčevo razširjeno odgovornost. GZS je vseskozi opozarjala, da je za delovanje sistemov proizvajalčeve razširjene odgovornosti ključen kakovosten, jasen in stabilen zakonodajni okvir, učinkovito izvajanje pravil in nadzor s sankcijami. Tega novi zakon ne ponuja. Tako je v ZVO-2 predlagano določitev ene organizacije na en odpadni tok GZS označevala kot pomanjkljivo, saj temeljito posega v obstoječo ureditev, namesto da bi jo nadgradila z vidika postulatov krožnega gospodarstva. Sporni so kratki roki za tako obsežno preoblikovanje sistemov, saj so neulovljivi.


Industrijska politika                    

Stran je bila posodobljena  6. 7. 2022