Varstvo okolja

Arhiv: Novi obrazci za vloge za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj v skladu z 68. členom ZVO-1

Agencija RS za okolje je na svojih spletnih straneh objavila nove obrazce za vloge za pridobitev IED/IPPC okoljevarstvenih dovoljenj. http://okolje.arso.gov.si/ippc/vsebine/obrazci-z-novimi-navodili

Arhiv: Okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda-navodila

Ministrstvo za finance, FURS, je na svoji spletni strani objavilo novo, 2. izdajo dokumenta Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, veljavnost od 1. 1. 2016. Dokument podaja podrobnejša navodila v zvezi s plačilom okoljske dajatve, upoštevajoč spremembe, ki so bile na tem področju sprejete decembra 2015. http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Opis/Podrobnejsi_opis_2_izdaja_Okoljska_dajatev_za_onesnazevanje_okolja_zaradi_odvajanja_odpadnih_voda.pdf

Arhiv: Evidence o odpadkih po novem

Uredba o odpadkih, sprejeta v letu 2015 (Ur. list RS, št.37/15, 69/15), je prinesla določene spremembe oziroma nove zahteve v zvezi z evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi, evidenco o zbiranju odpadkov in obdelavi odpadkov ter evidenčnim listom in IS-odpadki. Nove zahteve se uporabljajo od 1. 1. 2016. Novosti v zvezi z evidenčnim listom in IS-odpadki spremljajte na http://okolje.arso.gov.si/odpadki/

Arhiv: Zahteve za (so)sežig odpadkov

20. februarja 2016 bo začela veljati Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Ur. list RS, št. 8/16), razen določb 17. člena, ki začnejo veljati na dan uveljavitve predpisa, ki ureja oceno nevarnih odpadkov pred sežiganjem.

Arhiv: Dogodki - napovedujemo

• 29. januar: srečanje za zavezance po uredbi IED iz dejavnosti odpadkov; • 10. februar: srečanje Skupine za Program odgovornega ravnanja, organizator: ZKI in SVO; • 11. februar: seminar za livarne, organizator: Društvo livarjev Slovenije in SVO; • 18. marec: delavnica/predstavitev novih obrazcev za vlogo IED; • 2. junij: tradicionalni Okoljski dan gospodarstva, tokrat na temo ravnanja z odpadki; • 8. december: problemska konferenca o industrijskih emisijah, varstvu tal in podzemnih vodah. Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: Promocija vaših okoljskih storitev in blaga

Vabimo vas k sodelovanju, da preko teh E-novic promovirate vaše okoljske storitve in blago kot tudi okoljske dosežke (zeleno poslovanje, …) ali nam sporočite željo po predstavitvi na tematskih dogodkih GZS-SVO. Še posebno vas vabimo k sodelovanju 2. junija 2016 na Okoljskem dnevu gospodarstva, ko bomo obravnavali ravnanje z odpadki. Konferenco tradicionalno organiziramo v tednu, ko obeležujemo Svetovni dan varstva okolja. Nudimo tudi oglaševanje na spletni strani SVO. https://okoljskidan.gzs.si/ https://www.gzs.si/skupne_naloge/varstvo_okolja/

Arhiv: Kreditiranje okoljskih naložb

Gospodarskim družbam in drugim pravnim osebam ter samostojnim podjetnikom so na voljo ugodni krediti za okoljske naložbe. Javni poziv 53PO15, ki ga je objavil Eko sklad bo odprt do 30. aprila 2016 oziroma do porabe sredstev. Na voljo je še 7,8 mio EUR. https://www.ekosklad.si/pravne-osebe/javne-objave

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vas zanima sodelovanje s tujimi partnerji na področju (1) recikliranih materialov, (2) kotlov na lesno biomaso, (3) zastopništva na področju OVE, (4) malih vetrnih elektrarn?

Arhiv: Uredba o zelenem javnem naročanju - V FAZI PRENOVE

V dogovoru s pristojnim ministrstvom Pravna služba GZS pripravlja nabor predlogov in pripomb, ki jih bo v nadaljnjih usklajevanjih ministrstvo proučilo in upoštevalo pri pripravi spremembe uredbe. Vabimo vas, da do 27. 1. na romana.bencina@gzs.si pošljete pripombe in predloge, ki bi jih želeli vključiti v spremenjeno uredbo o zelenem javnem naročanju.

Arhiv: Iz programa dela SVO – glede na program dela vlade

Spremljali in vključevali se bomo v oblikovanje sprememb zakonodajnih predpisov, ki jih pokrivajo pristojna resorna ministrstva. Glede na plan dela vlade pričakujemo spremembe zakonodaje na področju odpadkov: (1) ki nastanejo pri gradbenih delih, (2) o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo in (3) o komunalnih odpadkih; voda: o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz naprav in površin za ravnanje z odpadki; tal: o standardih kakovosti in stanju tal. Vlada načrtuje, da bo v letu 2017 sprejela nov Zakon o varstvu okolja.