Varstvo okolja

Arhiv: Ogljična izravnava in nevtralnost

Vedno več podjetij se odloči za izračun ogljičnega odtisa ter ukrepe za zmanjševanje, v mnogih primerih pa tudi za ogljično izravnavo, s katero postanejo ogljično nevtralna. Z različnimi spremembami tako lahko podjetje zniža svoj odtis in prispeva k zmanjšanju škodljivih vplivov na okolje. Za člane trgovalne sheme še opomnik, rok za predajo emisijskih kuponov je 30. april. Za dodatne informacije v zvezi z ogljično izravnavo ali emisijskimi kuponi kliknite na http://www.belektron.eu/slo/kontakt Oglasni prispevek

Arhiv: Iz Uradnega lista RS s področja varstva okolja

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja, od 21. 1. do 12. 2. 2016

Arhiv: Prvo letno poročilo o izvajanju OP TGP do leta 2020

Pregled izvajanja Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (OP TGP) do leta 2020 kaže na določen napredek pri izvajanju ukrepov ter v priporočilih izpostavlja tista področja, kjer je ukrepanje potrebno okrepiti. http://www.mop.gov.si/index.php?id=1333&tx_ttnews%5btt_news%5d=6600&tx_ttnews%5bbackPid%5d=12029&L=0&no_cache=1

Arhiv: Podaljšanje javne obravnave o OP ravnanja z odpadki

Javna obravnava je podaljšana do četrtka, 3. marca 2016. https://www.gzs.si/skupne_naloge/varstvo_okolja/Novice/ArticleId/50808/podaljsanje-javne-obravnave-za-op-ravnanja-z-odpadki

Arhiv: Novi obrazci za vloge za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj v skladu z 68. členom ZVO-1

Agencija RS za okolje je na svojih spletnih straneh objavila nove obrazce za vloge za pridobitev IED/IPPC okoljevarstvenih dovoljenj. http://okolje.arso.gov.si/ippc/vsebine/obrazci-z-novimi-navodili

Arhiv: Okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda-navodila

Ministrstvo za finance, FURS, je na svoji spletni strani objavilo novo, 2. izdajo dokumenta Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, veljavnost od 1. 1. 2016. Dokument podaja podrobnejša navodila v zvezi s plačilom okoljske dajatve, upoštevajoč spremembe, ki so bile na tem področju sprejete decembra 2015. http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Opis/Podrobnejsi_opis_2_izdaja_Okoljska_dajatev_za_onesnazevanje_okolja_zaradi_odvajanja_odpadnih_voda.pdf

Arhiv: Evidence o odpadkih po novem

Uredba o odpadkih, sprejeta v letu 2015 (Ur. list RS, št.37/15, 69/15), je prinesla določene spremembe oziroma nove zahteve v zvezi z evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi, evidenco o zbiranju odpadkov in obdelavi odpadkov ter evidenčnim listom in IS-odpadki. Nove zahteve se uporabljajo od 1. 1. 2016. Novosti v zvezi z evidenčnim listom in IS-odpadki spremljajte na http://okolje.arso.gov.si/odpadki/

Arhiv: Zahteve za (so)sežig odpadkov

20. februarja 2016 bo začela veljati Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Ur. list RS, št. 8/16), razen določb 17. člena, ki začnejo veljati na dan uveljavitve predpisa, ki ureja oceno nevarnih odpadkov pred sežiganjem.

Arhiv: Dogodki - napovedujemo

• 29. januar: srečanje za zavezance po uredbi IED iz dejavnosti odpadkov; • 10. februar: srečanje Skupine za Program odgovornega ravnanja, organizator: ZKI in SVO; • 11. februar: seminar za livarne, organizator: Društvo livarjev Slovenije in SVO; • 18. marec: delavnica/predstavitev novih obrazcev za vlogo IED; • 2. junij: tradicionalni Okoljski dan gospodarstva, tokrat na temo ravnanja z odpadki; • 8. december: problemska konferenca o industrijskih emisijah, varstvu tal in podzemnih vodah. Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: Promocija vaših okoljskih storitev in blaga

Vabimo vas k sodelovanju, da preko teh E-novic promovirate vaše okoljske storitve in blago kot tudi okoljske dosežke (zeleno poslovanje, …) ali nam sporočite željo po predstavitvi na tematskih dogodkih GZS-SVO. Še posebno vas vabimo k sodelovanju 2. junija 2016 na Okoljskem dnevu gospodarstva, ko bomo obravnavali ravnanje z odpadki. Konferenco tradicionalno organiziramo v tednu, ko obeležujemo Svetovni dan varstva okolja. Nudimo tudi oglaševanje na spletni strani SVO. https://okoljskidan.gzs.si/ https://www.gzs.si/skupne_naloge/varstvo_okolja/