Varstvo okolja

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

• 9. maj: Obratovalni monitoring tal in podzemne vode – delovni posvet • 1. junij: Okoljski dan gospodarstva »PO SLEDEH NEVARNIH SNOVI« - rezervirajte si termin. Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/skupne_naloge/varstvo_okolja/dogodki?ID=1654

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vas zanima sodelovanje s tujimi partnerji - področje: • tehnologije za razvrščanje odpadkov, • postopek za ločevanje zlata in drugih kovinskih delcev, • steklene posode za prevoz nevarnih snovi in odpadkov, • proizvodnja bioplina in cinaobakterij.

Arhiv: VABILO »Vroča točka krožnega gospodarstva« dogodek EEN v Luksemburgu

Luksemburška gospodarska zbornica vabi na mednarodni dogodek Circular Economy Hotspot, ki ga organizira v okviru svojih aktivnosti EEN. Dogodek bo potekal v prostorih Luksemburške zbornice 21. junija 2017. Dogovorite se lahko za individualne razgovore in srečanja na LëtzBiz – Circular, ki so namenjeni panogam in dejavnostim, ki podpirajo prehod v krožno gospodarstvo, kot so IKT, okoljske-tehnologije in eko-gradbeništvo, obnovljivi viri energije in energetska učinkovitost, e-mobilnost, transport in logistika, trajnostni razvoj in pametna mesta. V okviru dogodka bodo potekale okrogle mize in delavnice, organizirana bo tudi manjša razstava. Registracija http://circularhotspot2017.lu/

Arhiv: Razpis programa Espon – Zelena infrastruktura in ekosistemske storitve

Rok za oddajo ponudbe je 5. maj 2017.

Arhiv: JR - spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa

Rok za sprejem ponudb je 16. maj 2017.

Arhiv: JR za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov za turistične nastanitve ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2018. Prvo odpiranje prispelih vlog v letu 2017 bo 30. 5. 2017, drugo pa 3. 7. 2017. Ob-2007/17

Arhiv: Razpis programa BBI

Objavljen je razpis v okviru programa BBI (BioBased Industries). Namen programa je spodbuditi uporabo odpadne biomase za različne namene in s tem zmanjšati odvisnost EU od izdelkov, izdelanih iz fosilnih goriv. Rok za prijavo je 7. september 2017.

Arhiv: JR za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov kakovosti

Javna agencija SPIRIT je objavila javni razpis (JR) z namenom da se podjetjem, ki vstopajo na nov tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, dvigne kakovost poslovanja oz. izdelkov in poveča možnosti pri vstopu na nove tuje trge. Predmet JR je sofinanciranje stroškov pridobivanja certifikatov za sisteme vodenja in skladnost proizvodov. Rok za oddajo vlog je 17. 5. 2017.

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na ministrstvo, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na janja.leban@gzs.si

Arhiv: Okoljski dan gospodarstva: Po sledeh nevarnih snovi, 1. junij 2017

Arhiv: Okoljski dan gospodarstva: Po sledeh nevarnih snovi, 1. junij 2017

Kakšno je stanje onesnaženosti tal in podzemne vode? Kako ga spremljamo? Kakšne so izkušnje podjetij s pripravo poročil o stanju onesnaženosti tal in podzemne vode z zadevnimi nevarnimi snovmi? O tem bomo spregovorili na okoljskem dnevu gospodarstva, ki ga v počastitev svetovnega dne varstva okolja organiziramo 1. junija 2017. Vljudno vabljeni - rezervirajte si termin!