Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti

KONTAKTNI NASLOVI

Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti - ZPSD
Dimičeva 13,
1504 Ljubljana
Tel.: 01/ 5898 102
E-pošta: zpsd@gzs.si

mag. Nenad Šutanovac, direktor ZPSD
E-pošta: nenad.sutanovac@gzs.si

Maruša Boh, organizacija dogodkov in PR
e-naslov: marusa.boh@gzs.si

Katja Novak, vodja pisarne
e-naslov: novak@gzs.si