Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti


ORGANI ZBORNICE

Organi Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti so:

  • skupščina panožne zbornice
  • upravni odbor
  • predsednik UO, ki je istočasno predsednik ZPSD
  • direktor

UPRAVNI ODBOR ZPSD

Upravni odbor Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti in predstavnika ZPSD v Skupščini GZS (2019 - 2023)

Borut Potočnik - predsednik UO ZPSD
BPMC D.O.O., Ljubljana

Viljenka Godina
EKONOMSKI INSTITUT MARIBOR D.O.O., Maribor

mag. Alenka Brod
RACIO RAZVOJ HR&M Consulting, D.O.O., Celje

Nina Ambrož  Šušnik
AMIDAS d.o.o., Ljubljana

Erni Curk
PROFIL management consulting d.o.o., Ljubljana

Srečko  Debelak
A.T. KEARNEY D.O.O., Ljubljana

mag. Marjana Lavrič Šulman
HAGEN d.o.o., Ljubljana

dr. Peter Stanovnik
INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA, Ljubljana

mag. Martina Puc
RES- PONS D.O.O., Ljubljana

Ingrid Bakše
RAZPLET D.O.O., Ljubljana

Saša Bezek Mejaš
O. K. CONSULTING d.o.o., Ljubljana

mag. Nenad Šutanovac
direktor Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti

Predstavnika ZPSD v Skupščini GZS:

Ingrid BAKŠE
RAZPLET d.o.o., Ljubljana

dr. Peter STANOVNIK
INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA, Ljubljana

 

SEKRETARIAT

Sodelavci strokovne službe ZPSD

Nenad Šutanovac, direktor
e-naslov: nenad.sutanovac@gzs.si

Maruša Boh, organizacija dogodkov in PR
e-naslov: marusa.boh@gzs.si

Katja Novak, vodja pisarne
e-naslov: katja.novak@gzs.si

GZS - Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti
Dimičeva 13
1000 Ljubljana
Tel.: 01/  5898 102
E-pošta:  zpsd@gzs.si

 

ZASTOPANOST V ORGANIH GZS

Predstavnik ZPSD v Upravnem odboru GZS je:

Viljenka GODINA
Ekonomski inštitut Maribor d.o.o., Maribor


Predstavnika ZPSD v Skupščini GZS sta:

Ingrid BAKŠE
RAZPLET d.o.o., Ljubljana

dr. Peter STANOVNIK
INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA, Ljubljana