Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti


ORGANI ZBORNICE

Organi Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti so:

  • skupščina panožne zbornice
  • upravni odbor
  • predsednik UO, ki je istočasno predsednik ZPSD
  • direktor

UPRAVNI ODBOR ZPSD
Upravni odbor Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti in predstavnika ZPSD v Skupščini GZS (2019 - 2023)

Borut Potočnik - predsednik UO ZPSD
BPMC d.o.o., Ljubljana

Viljenka Godina
EKONOMSKI INSTITUT MARIBOR d.o.o., Maribor

mag. Alenka Brod
RACIO RAZVOJ HR&M Consulting, d.o.o., Celje

Nina Ambrož  Šušnik
AMIDAS d.o.o., Ljubljana

Srečko  Debelak
A.T. KEARNEY d.o.o., Ljubljana

dr. Peter Stanovnik
INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA, Ljubljana

mag. Martina Puc
RES- PONS d.o.o., Ljubljana

Ingrid Bakše
RAZPLET d.o.o., Ljubljana

Saša Bezek Mejaš
O. K. CONSULTING d.o.o., Ljubljana

Katja Hleb
Be-Solution d.o.o.

Jani Zupan
Profil d.o.o, Ljubljana

mag. Nenad Šutanovac
direktor Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti

Predstavnika ZPSD v Skupščini GZS:

Ingrid BAKŠE
RAZPLET d.o.o., Ljubljana

dr. Peter STANOVNIK
INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA, Ljubljana

Sodelavci strokovne službe ZPSD

Nenad Šutanovac, direktor
e-naslov: nenad.sutanovac@gzs.si

Maruša Boh, organizacija dogodkov in PR
e-naslov: marusa.boh@gzs.si

Katja Novak, vodja pisarne
e-naslov: katja.novak@gzs.si

GZS - Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti
Dimičeva 13
1000 Ljubljana
Tel.: 01/  5898 102
E-pošta:  zpsd@gzs.si

ZASTOPANOST V ORGANIH GZS

Predstavnik ZPSD v Upravnem odboru GZS je:
Borut Potočnik 
BPMC d. o. o., Ljubljana

Predstavnika ZPSD v Skupščini GZS sta:
Ingrid BAKŠE
RAZPLET d.o.o., Ljubljana

dr. Peter STANOVNIK
INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA, Ljubljana