Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti


ORGANI ZBORNICE

Organi Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti so:

  • skupščina panožne zbornice
  • upravni odbor
  • predsednik UO, ki je istočasno predsednik ZPSD
  • direktor

UPRAVNI ODBOR ZPSD
Upravni odbor Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti in predstavnica ZPSD v Skupščini GZS (2023 - 2027)

Borut Potočnik, predsednik UO
BPMC d.o.o., Ljubljana

Renato Burazer
Arem d.o.o., Ljubljana

mag. Alenka Brod
RACIO RAZVOJ HR&M Consulting, d.o.o., Celje

Nina Ambrož  Šušnik
AMIDAS d.o.o., Ljubljana

Srečko  Debelak
A.T. KEARNEY d.o.o., Ljubljana

dr. Peter Stanovnik
INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA, Ljubljana

mag. Martina Puc
RES- PONS d.o.o., Ljubljana

Matjaž Pušnik
KPMG d.o.o., Ljubljana

Saša Bezek Mejaš
O. K. CONSULTING d.o.o., Ljubljana

Jani Zupan
Profil d.o.o, Ljubljana

mag. Nenad Šutanovac
direktor Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti

Sodelavci strokovne službe ZPSD

Nenad Šutanovac, direktor
e-naslov: nenad.sutanovac@gzs.si

Maruša Boh, organizacija dogodkov in PR
e-naslov: marusa.boh@gzs.si

Katja Novak, vodja pisarne
e-naslov: katja.novak@gzs.si

GZS - Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti
Dimičeva 13
1000 Ljubljana
Tel.: 01/  5898 102
E-pošta:  zpsd@gzs.si

ZASTOPANOST V ORGANIH GZS

Predstavnica ZPSD v Skupščini GZS

mag. Martina Puc
RES- PONS d.o.o., Ljubljana