Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti


KDO SMO?

Združenje prevajalskih podjetij

Prevajalska podjetja v Sloveniji vse do ustanovitve sekcije Združenja prevajalskih podjetij niso imela zastopnika svojih interesov na strokovno-poslovnem področju dejavnosti in formalizirane oblike za vzpostavitev in promoviranje standardov kakovosti delovanja, ki se uveljavljajo med kakovostnimi prevajalskimi podjetji v EU. Naročniki tako niso imeli pravega sogovornika pri razumevanju trga, spoznavanju razlik v ponudbi ter prepoznavanju in razumevanju prvin in raznolikosti prevajalskih storitev od najenostavnejših oblik prevoda listine pa do zahtevnejših več jezikovnih projektov, v okviru katerih morajo tovrstna podjetja angažirati znatne finančne, človeške in tehnične vire.

Vsi ti razlogi so botrovali k temu, da se je osveščenost prevajalskih podjetij o nujnosti združiti napore, interese in energije končno uresničila v obliki sekcije Združenja prevajalskih podjetij (ZPP). ZPP deluje v okviru GZS - Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti.

Od leta 2013 je Združenje prevajalskih podjetij polnopravni in ekskluzivni član Evropske zveze nacionalnih združenj prevajalskih podjetij - EUATC

ENGLISH
ZPP english >>

Poslanstvo Združenja prevajalskih podjetij (ZPP) je predvsem promovirati dobro prevajalsko prakso in tako graditi ugled članstva sekcije ter zastopati njihove skupne interese pred državnimi organi in drugimi ustanovami.

Vrednote: ZPP želi delovati ter spodbujati razvoj in delovanje članstva v duhu družbene odgovornosti, skrbeti za visoko profesionalnost in poslovno etiko.

Vizija: ZPP želi postati prepoznaven in reprezentativen predstavnik prevajalskih podjetij, ki bo uspešno zastopal skupne interese svojih članov na domačem in tujem trgu, sodeloval pri oblikovanju in razvoju prevajalske dejavnosti ter področne zakonodaje.

Cilji Združenja prevajalskih podjetij so:

 • zastopanje interesov članov na področju prevajalske dejavnosti in pri oblikovanju področne zakonodaje;
 • zagotavljanje poslovnih informacij in nasvetov s področja prevajalske dejavnosti, informiranje in obveščanje članov;
 • včlaniti se in aktivno delovati v mednarodnem združenju prevajalskih podjetij in agencij;
 • uresničevanje drugih skupnih interesov članov.

ČLANSTVO

Zakaj se včlaniti?

Trg prevajalskih storitev je s pravo poplavo novih ponudnikov postal vse bolj nepregleden.  Z razvojem spletnega marketinga pa se nepreglednost povečuje, saj se na svetovnem spletu dnevno pojavljajo novi ponudniki prevajalskih storitev, celo taki, ki na svojih spletnih straneh posredujejo zavajajoča, neresnična, neetična in celo negativna sporočila do drugih ponudnikov. V množici vseh teh sporočil se je naročnikom težko znajti in se zaradi vse hitrejšega tempa poslovanja odločajo v glavnem na podlagi kriterija najnižje cene, zaradi česar postane kakovost dela tovrstnih ponudnikov prevajalskih storitev vprašljiva. Zaradi vsega tega naročniki tvegajo poslovno škodo, vse to pa meče slabo luč in krni ugled tudi tistim  prevajalskim podjetjem, ki si prizadevajo za kakovostno poslovanje.

Z včlanitvijo v sekcijo člani potrjujemo že uveljavljene standarde in na ta način prispevamo k prepoznavnosti stroke ter profesionalnosti prevajalskih storitev.

Kaj so prednosti članstva v ZPP?

Največja prednost članstva v ZPP je prepoznavnosti članov kot ponudnikov kakovostnih prevajalskih storitev, "delovanje pod eno streho", kjer veljajo enaka pravila za vse in podpora pri reševanju skupnih in posameznih vprašanj.

Možnosti v prihodnosti

 • prepoznavnost Združenja in njegovih članov v tujini;
 • sodelovanje, oziroma pomoč pri reševanju morebitnih pritožb s strani naročnika;
 • drugo.

 

PRISTOPNI OBRAZEC

Postanite naš član in izpolnite pristopni obrazec tukaj >>

 

DELOVNE SKUPINE

V okviru Združenja prevajalskih podjetij so se vzpostavile nekatere delovne skupine z namenom, da bi se vsebine za razvoj dejavnosti prevajanja in tolmačenja pripravile čim bolj kakovostno za ciljno usmerjena prizadevanja za razvoj dejavnosti v domačem poslovnem okolju v skupno korist prevajalskih podjetij.

Izpostavljene so delovne skupine za:

 1. Standarde kakovosti in oblikovanje strokovnih smernic prevajalskih storitev;
 2. Reševanje problematike javnih naročil;
 3. Zastopanje interesov SPP - Formalno-pravna vprašanja;
 4. Mednarodno sodelovanje;
 5. Vzpostavitev spletnih strani Sekcije prevajalskih storitev in njeno promocijo;
 6. Sodno tolmačenje.

Več TUKAJ>>

KDO SO ČLANI
Seznam članov Združenja prevajalskih podjetij >>


KONTAKTI:

Predsednica Združenja:
Nina Ambrož Šušnik (Amidas d.o.o.)
T: 01 300 96 90

Podpredsednik Združenja:
Alen Dominić (Preteks d.o.o.)
T: 0599 45 404

Kontaktni naslov Združenje prevajalskih podjetij pri GZS-ZPSD
Dimičeva 13 1504 Ljubljana
T: 01 5898 252; 01 5898 239
E: zpp@gzs.si

Strokovna služba Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti
Mag. Nenad Šutanovac, direktor
T: 01 5898 252 ; 01 5898 239
E: nenad.sutanovac@gzs.si


O PREVAJANJU

Kratka definicija:

Prevajanje je prenos informacije iz izvirnega jezika v ciljni jezik v pisni obliki.

Brez kakovostnega in strokovnega prevajanja si danes težko predstavljamo poslovanje podjetij in navezovanje stikov s tujino. Pri prevajanju je pomembno, da odraža profesionalnost in poznavanje področja, o katerem govori besedilo.

Prevajanje ni le en korak. Gre za proces z več koraki, ki zagotavljajo, da je končni prevod, ki ga prejme naročnik, pomensko popolnoma enak izvirniku in slovnično in stilsko brezhiben.

Prevajalski proces smo ponazorili z enostavno shemo.

 

 

Osnovni izrazi in pojmi v prevajalskem procesu

 
Člani Delovne skupine za razvoj prevajalske dejavnosti so na svojem zadnjem sestanku uskladili pojmovnik, ki ga je na svoji seji 7. julija 2014 potrdil Upravni odbor ZPP ter sprejel sklep, da se dokument javno objavi na spletnih straneh Združenja prevajalskih podjetij in s tem omogoči, da dokument postane uporabno orodje v praksi.

V pojmovniku, ki so ga pripravili člani Delovne skupine za razvoj prevajalske dejavnosti, so prevajalska podjetja enotno poimenovala in razumela posamezna opravila in vloge pri izvajanju prevajalskih procesov. Na tržišču se namreč trenutno pojavljajo zelo različna poimenovanja za posamezna opravila iste vrste, kar povzroča precej zmede in nejasnosti pri naročnikih in ponudnikih prevajalskih storitev. Enotno razumevanje bo olajšalo poslovanje prevajalskih podjetij, naročniki pa bodo lažje izvajali naročila in ocenjevali opravljene storitve.