Kontaktni naslovi


 • Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti - ZPSD
  Dimičeva 13,
  1504 Ljubljana
  Tel.: 01/5898 252 ali 5898 239
  Faks: 01/5898 100
  E-pošta: zpsd@gzs.si
 • mag. Nenad ŠUTANOVAC, direktor ZPSD
  E-pošta: nenad.sutanovac@gzs.si

 • Gospodarska zbornica Slovenije
  Dimičeva 13
  1504 Ljubljana
  Tel.: 01/5898 000
  Faks: 01/5898 100
  www.gzs.si

Avtor: ZPSD