Članstvo

Naši člani so gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki opravljajo poslovno storitvene dejavnosti z visoko vsebnostjo znanja in kreativnih industrij.

Pri opredelitvi dejavnosti management consultinga, ki sodijo v okvir t. im. poslovnih podpornih storitev, upoštevamo definicijo, ki jo postavlja FEACO (Evropska zveza združenj za management consulting). Pri tem pa sledimo tudi samemu razvoju dejavnosti v praksi, kjer se na eni strani pojavljajo nova področja in prihaja tudi do vse večje specializacije v okviru posameznih področij, na drugi strani pa se posamezna področja tudi vse bolj prepletajo in dopolnjujejo, predvsem pri velikih in kompleksnih  projektih, pa tudi  zaradi potrebe ponuditi vse bolj celovite rešitve, ki pogosto vsebujejo komponento ustrezne informacijske podpore.

V okvir dejavnosti management consultinga se tako lahko uvrščajo podjetja (gospodarske družbe in samostojni podjetniki), iz spodaj naštetih dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti. Z debelim tiskom, so označene glavne dejavnosti, ostale pa se prepletajo in pojavljajo (predvsem) tudi v drugih združenjih.

J (62.020) Svetovanje o račun. napravah in programih
J (63.120) Obratovanje spletnih portalov

K (64.200) Dejavnost holdingov

M (69.103) Druge pravne dejavnosti
M (69.200) Račun., knjigov. in reviz. dej.; davč. svet
M (70.210) Dejavnost stikov z javnostjo
M (70.220) Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M (72.190) R&R dej. na dr. področj. nar. in tehnolog.
M (72.200) R&R dej. na dr. področj. družb. in human.
M (73.110) Dejavnost oglaševalskih agencij
M (73.120) Posredovanje oglaševalskega prostora
M (73.200) Raziskovanje trga in javnega mnenja
M (74.300) Prevajanje in tolmačenje

N (78.100) Dejavnost pri iskanju zaposlitve
N (78.200) Posredovanje začasne delovne sile

P (85.590) Dr.n. izobr., izpopolnj. in usposabljanje
P (85.600) Pomožne dejavnosti za izobraževanje

V okvir ZPSD se lahko uvrščajo podjetja tudi iz drugih dejavnosti, če opravljajo svetovalno dejavnost oz. dejavnosti z visoko vsebnostjo znanja in kreativnih industrij, ki sicer v SKD niso posebej opredeljena.

Obstaja pa tudi institut pridruženega članstva tako za strokovne in druge organizacije, zainteresirane institucije in tudi posameznike.

Pristopni obrazec je v pripetem dokumentu.

Avtor: ZPSD
Pripeti dokumenti