Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti


Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti združuje in povezuje člane iz dejavnosti svetovanja, prevajanja, odnosov z javnostmi in drugih profesionalnih poslovnih podpornih storitev z visoko vsebnostjo znanja in t. im. kreativnih industrij.

Zbornica zagotavlja zastopanje skupnih interesov članov v poslovnem okolju (tudi v dialogu z državo), obenem pa omogoča zadovoljevanje ožjih strokovnih in specifičnih interesov in potreb članov v obliki delovnih skupin, sektorskih in interesnih skupin in sekcij.

Soustvarjajmo novo vrednost
Soustvarjajmo prihodnost skupaj

Sodelujte s strokovnjaki Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti