Združenje lesne in pohištvene industrije

 

                            
 • dosegli smo, da je včasih neperspektivna lesna dejavnost leta 2010 postala ena izmed strateških slovenskih gospodarskih panog

 • sedemletnim delom smo odločilno prispevali k formiranju Direktorata za Lesarstvo (2015) in s tem 20 mio € javnih razpisov samo za lesno in pohištveno industrijo v 5 letih

 • smo upravičenec SRIP-a Pametne stavbe in dom z lesno verigo, preko katerega pospešujemo gradnjo z lesom in krepimo celotno gozdno lesno verigo

 • spremenili smo zakonodajo o kurjenju lesa – več kot 50 mio € prihranka za podjetja

 • dosegli smo dolgoročne pogodbe za oskrbo podjetji z okroglim lesom iz državnih gozdov

 • dosegli smo sofinanciranje Eko sklada za lesena okna in obvezno rabo lesa pri Zelenih javnih naročilih

 • pripomogli smo k ponovni rasti panoge po več kot 25 letnem propadanju

 • preko SRIPa smo dosegli, da so vsa lesarska področja vključena Strategijo pametne specializacije, kar je pogoj za kandidiranje na številne javne razpise

 • zagotovili smo strateško pozicijo lesenih proizvodov v dolgoročnih nacionalnih strategijah (npr. v Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu do leta 2050)

 • s sindikati smo leta 2019 dosegli dogovor o Kolektivni pogodbi za lesarstvo in imamo letna usklajevanja glede plač

 • ….