Združenje za informatiko in telekomunikacije
Akademija upravljanja s kadri - 2024 Akademija upravljanja s kadri – že 5. izvedba! Pomankanje strokovnjakov prežema že vsa zahodna gospodarstva. Za Slovenijo to žal pomeni odliv doma izšolanih strokovnjakov, ki sledijo boljšim ponudbam in pogojem dela. Za različne slovenske sektorje je pomanjkanje strokovnjakov trenutno največja razvojna prepreka, zato postaja kakovostno in strokovno delo z zaposlenimi ter strategije za zadržanje in privabljanje talentov ključnega pomena. Verjamemo, da lahko tudi v slovenskem gospodarstvu ustvarimo zanimive pogoje za talente in jih zadržimo doma.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Verifikacija: