Združenje za informatiko in telekomunikacije
E-konferenca "Digitalizacija za uspeh" Na e-konferenci DIGITALIZACIJA ZA USPEH bo govora o zmagovalni kombinaciji poslovnega in IT vidika za uspešno/učinkovito digitalizacijo. Kaj v podjetju bomo digitalizirali in kaj od tega pričakujemo? Kaj nam pri tem lahko nudi podporno okolje? To so vprašanja, na katera bomo podali odgovore.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*


Verifikacija: