Združenje za informatiko in telekomunikacije
Priprava na trajnostno poslovanje v gospodarstvu Trajno poročanje in upravljanje podatkov sta kritična sestavna dela sodobne poslovne prakse, saj si organizacije vedno bolj prizadevajo pokazati svojo zavezanost z okoljskim, družbenim in upravljavskim ciljem (ESG).
*
*
*

*
*
Verifikacija: