Združenje za informatiko in telekomunikacije
Delavnica: Standardizacija podatkovnih modelov in uvajanje OASC MIMS interoperabilnih mehanizmov na področju pametnih mest in skupnosti Na delavnici bomo podrobneje predstavili nekaj poudarkov EU vizije razvoja pametne družbe, obrazložili pomen tehničnih konceptov, ki jih razpis naslavlja in predstavili primere interoperabilnosti OASC MIM ter povezovanja na komponenti MJU Context Broker in OPSI. Delavnico bomo zaokrožili z odprtim dialogom s predstavniki MJU in skrbnikom nacionalnega repozitorija podatkovnih modelov za pametna mesta in skupnosti o odprtih tehničnih vprašanjih, kjer se boste lahko vključili v diskusijo tudi udeleženci in razčistili odprta tehnična vprašanja.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*


Verifikacija: