Združenje za Inženiring

Novice


Arhiv: Odgovori MF UJP na probleme z implementacijo eRačunov za poslovne subjekte iz gradbene panoge

GZS ZGIGM je dne 24.9.2014 na Gospodarski zbornici Sloveniji v Ljubljani pripravila problemski seminar na temo eRačuni in novosti za poslovne subjekte s poudarki za gradbeno panogo. Dogodek je bil organiziran z namenom, da se v luči prihajajočih zakonodajnih sprememb (e-račun) preveri poznavanje tematike, izpostavi posebnosti panoge gradbeništva in osveži znanja za poslovne subjekte, jih opozori na potrebne procesne in sistemske spremembe pri skorajšnji implementaciji sistema, izdaji, prejemu in hrambi eRačunov ter poudari posebnosti pri poslovanju s proračunskimi uporabniki po 1.1.2015 (prek sistema javnih naročil). Ugotovitve in identifikacije problemov ter predlogi podanih rešitev na seminarju so se posredovale v imenu GZS ZGIGM neposredno na Upravo Republike Slovenije za javna plačila - UJP (www.ujp.gov.si) in delovnim skupinam Nacionalnega foruma za e-Račun (http://slovenskieracun.si/slo/domov).

V primeru še vedno odprtih vprašanj povezanih z implementacijo eRačunov nam člani GZS sporočite na zgigm@gzs.si. Prizadevali si bomo, da odgovore prejmete čimprej in da so v prid specifiki in kompleksnosti, kar je značilnost gradbene panoge pri izdaji računov.

V prilogi objavljamo odgovor MF-UJP.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija