Združenje za Inženiring

Novice


Arhiv: V okviru projekta PROFILI izdana publikacija »diseminacijski priročnik« DOBRE PRAKSE S PODROCJA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA IN PROJEKTOV IZGRADNJE

GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala je skupaj z GZS ZING in GZS ZPN osebjem sodelovala kot projektni partner v projektu PROFILI, ki je čezmejnega značaja in je povezoval slovensko in italijansko poslovno sfero ter javne in zasebne investitorje.
V projekt smo aktivno vključili člane GZS ZPN, GZS ZING, GZS ZGIGM in druge zainteresirane.

Projekt PROFILI se je aprila 2014 zaključil, prinaša pa kar nekaj praktičnih rezultatov, učinkov in nabor čezmejnih poslovnih priložnosti za projekte izgradnje po modelu JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA. 
Za gradbeni ter nepremičninski sektor prinaša povzetek večletnih (2011-2014) ugotovitev z različnih vrst dogodkov, analiz in študij primerov, primere dobre prakse, katere se vse nanašajo na čezmejno poslovno sodelovanje na področu javnih investicij. 


  "diseminacijski priročnik«
DOBRE PRAKSE S PODROCJA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA IN PROJEKTOV IZGRADNJE

 Izvedbo projekta je sofinancirala Evropska komisija.
Ta publikacija in vsa njena vsebina odraža izključno stališca avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršnokoli vsebino navedb in škodo zaradi vsebin in uporabe informacij, ki jih vsebuje ta publikacija.

 

 

 

 

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija