Združenje za Inženiring

Novice


Arhiv: 26. november 2014: Seminar Uporaba standardnih pogodb FIDIC

VABILO na seminar Uporaba standardnih pogodb FIDIC
Rdeča in Rumena knjiga«

sreda, 26. november 2014 od 9.00 do 15.30 ure,
na GZS, dvorana D/medetaža (4/5) Dimičeva 13, Ljubljana

Brezplačno parkiranje za udeležence seminarja je zagotovljeno v poslovni stavbi GZS.

FIDIC standardne pogodbe se v svetu veliko uporabljajo, v zadnjih leti tudi pri nas, posebej za pogodbe, ki se financirajo iz EU skladov. Na seminarju bomo predstavili FIDIC, njegovo vlogo v svetovnem svetovalnem inženiringu in štiri standardne FIDIC pogodbe ( Rdeča, Rumena, Srebrna in Zelena knjiga). Seminar bo podrobneje predstaviluporabo Rdeče in Rumene knjige, ki se pri nas največ uporabljata. Udeleženci se bodo seznanili z vsebino posameznih knjig in specifiko posamezne knjige oziroma standardne pogodbe. Predstavili bomo tudi problematiko zahtevkov izvajalca in reševanje sporov.

Združenje za svetovalni inženiring - ZSI je od leta 1993 član FIDIC in ekskluzivni organizator izobraževanja vseh udeležencev v investicijskem procesu za FIDIC publikacije. Udeleženci prejmejo potrdilo o usposabljanju po FIDIC.

Literatura za seminar:

  • Seminarska literatura predavateljev
  • Power point predstavitve

Priporočljiva literatura:

FIDIC 1999 – zbirka 5 knjig; informacije za nakup: www.gzs.si/ZISP - zbirka FIDIC

Obvezna literatura: Rdeča Knjiga in Rumena knjiga FIDIC po ceni 54,80 €, člani GZS imajo 33,33% popusta. Cena ne vključuje DDV. (možnost nakupa pred seminarjem).

Predavatelji:

  • Mag. Vekoslav Korošec
  • Štefan Žemva, univ. dipl. ekon., inž. grad.
  • Jože Lun, inž. grad.

09.00-10.00 Sklop A

Uvodna pojasnila, predavatelj Vekoslav Korošec

09.00-10.00 Predstavitev FIDIC, organiziranost, pristojnosti, publikacije, smernice, priporočila

Predstavitev NACES in vloga nacionalnih združenj članov FIDIC

Predstavitev EFCA in povezave EFCA- FIDIC nacionalna združenja

Uporaba FIDIC pogodb za projekte financirane iz kohezije in projekte, ki jihsofinancirajoEBRD, EIB, WB

Standardne oblike pogodb, kriteriji za odločitev katero pogodbo izbrati, specifikavsakeFIDIC pogodbe

Uporaba FIDIC in upoštevanje lokalne zakonodaje

10.00 -10.15 odmor za kavo

10.15 – 12.00 Sklop B

Rdeča knjiga in Rumena knjiga (predavateljJože Lun)

10.15-11.15 Predstavitev Rdeče knjige

Splošni pogoji, posebni pogoji

Splošno o gradbeni pogodbi

Vloga naročnika, vloga inženirja, vloga izvajalca

Predstavitev in obrazložitev posameznih členov Rdeče knjige

11.15-12.00 Predstavitev Rumene knjige

12.00 -12.30 Odmor za kosilo

12.30 -13.45 Rdeča knjiga (predavatelj ŠtefanŽemva)

Ključne definicije in obrazložitve

Merjenje in ocena del

Spremembe in prilagoditve

Pogodbena dela in plačilo

Ravnanjes pogodbenimi zahtevki

Primeri obrazložitve posameznih členov iz prakse

13.45-14.30 Rumena knjiga ( predavatelj Štefan Žemva)

Specifika in primernost za različne modele gradnje

Primerjava Rdeča in Rumena knjiga, specifično po členih

Posebnosti Rumene knjige po členih

Odmor

14.45-15.30 Sklop C

Reševanje sporov, predavatelji; Vekoslav Korošec, Jože Lun, Štefan Žemva

Sporazum o reševanju sporov

Vrste komisij in imenovanje članov

Postopkovna pravila

Primeri iz prakse v Sloveniji in tujini

Vprašanja in razprava

Za dodatne informacije pokličite: Silva Rantaša, T: 01/5898 254 silva.rantasa@gzs.si

mag. Vekoslav Korošec
direktor

Fotogalerija