Združenje za Inženiring

Novice


Arhiv: Poročilo z dogodka in oblikovanje zaključkov za nadaljnje delo GZS seminar eRačuni: NOVOSTI ZA POSLOVNE SUBJEKTE S POUDARKI ZA GRADBENO PANOGO, 24.9.2014

GZS ZGIGM je dne 24.9.2014 na Gospodarski zbornici Sloveniji v Ljubljani pripravila problemski seminar na temo eRačuni in novosti za poslovne subjekte s poudarki za gradbeno panogo. Dogodek je bil organiziran z namenom, da se v luči prihajajočih zakonodajnih sprememb (e-račun) preveri poznavanje tematike, izpostavili posebnosti panoge gradbeništva in osveži znanja za poslovne subjekte, jih opozori na potrebne procesne in sistemske spremembe pri skorajšnji implementaciji sistema, izdaji, prejemu in hrambi eRačunov ter poudari posebnosti pri poslovanju s proračunskimi uporabniki po 1.1.2015 (prek sistema javnih naročil).

eRačun za panogo gradbeništvo zagotovo prinaša vrsto prednosti, še vedno pa ne odpravlja ključnih problemov, eden od teh bodo priloge eRačunov, ki so v tej panogi še posebej obsežne in specifične. S pomočjo udeležencev problemskega seminarja, tj. predstavnikov dvajsetih podjetij povezanih z gradbeno panogo, so predavatelji izpostavili nejasnosti v zvezi z implementacijo in zagonom sistema eRačunov za poslovne subjekte, ki bodo morali račune proračunskim uporabnikom račune pošiljati prek spletnega portala UJPnet (Plačilni promet UJPnet). Predavatelji mag. Jože Renar - direktor GZS ZGIGM, Matej Švarc - samostojni svetovalec GZS ZIT, Aleksandra Heinzer – davčna svetovalka iz družbe Pakta svetovanje d.o.o. ter mag. Grega Podgoršek - Opal d.o.o. so predstavili zadnje stanje uvedbe eRačunov.

Po problemskem seminarju je GZS ZGIGM istega dne izvedla tudi 17. sejo Upravnega odbora, ki je na seji soglasno sprejel sklep, da se ugotovitve in identifikacije problemov ter predlogi podanih rešitev na seminarju posredujejo v imenu te zbornice neposredno na Upravo Republike Slovenije za javna plačila (www.ujp.gov.si) in delovnim skupinam Nacionalnega foruma za e-Račun (http://slovenskieracun.si/slo/domov), dokument pa tudi javno objavi. Dokument se nahaja v prilogi.


Foto: Valentina Kuzma, GZS ZGIGM

Več: 
eRačun - Uprava Republike Slovenije za javna plačila 
Register izdajateljev eRačunov
Nacionalni forum za eRačun  


Pripeti dokumenti

Fotogalerija